2min

Western Digital heeft in de Verenigde Staten een belangrijke zaak tegen Toshiba gewonnen. Wat de Amerikaanse rechter betreft, moet Toshiba medewerkers van Western Digital toegang geven tot databases en proefversies van bepaalde chips. Dat omdat de chipafdeling voor de helft van Toshiba en de andere helft van Western Digital-dochter SanDisk is.

Dit meldt persbureau Reuters, dat eveneens opmerkt dat de spanningen tussen de twee bedrijven groeien. Er is onder meer onenigheid over de invulling van de deal die tussen de ondernemingen bestaat. Toshiba vindt dat het zelf zeggenschap heeft over de verkoop van zijn aandeel in de chipfabriek, terwijl Western Digital van mening is dat het medezeggenschap heeft. Daar kunnen ze het niet over eens worden, ook omdat Western Digital zelf geboden heeft op het aandeel van Toshiba.

Hierom klaagde Western Digital Toshiba dan ook aan in de Verenigde Staten. Het bedrijf vroeg daar om twee losse oordelen: enerzijds zou de rechter de verkoop moeten stopzetten en anderzijds Toshiba dwingen de medewerkers van Western Digital toegang te geven tot gedeelde databases. Over dat laatste heeft de Amerikaanse rechter nu dus een beslissing genomen.

Western Digital zegt de beslissing van de rechtbank “te verwelkomen. Wij geloven dat de beslissing ons standpunt valideert.” Toshiba laat ondertussen weten van plan te zijn in hoger beroep te gaan. “Dit is een zaak met veel rondes en oordelen, en ondanks dat we de uitspraak van de rechter teleurstellend vinden, denken we niet dat het de toon zet voor de rest van de zaak.”

Komende vrijdag vindt in de Verenigde Staten een hoorzitting plaats omtrent de eventuele verkoop. Ondanks dat er spanningen zijn tussen de twee bedrijven, voeren ze wel nog gesprekken over de verkoop. Verder zit Toshiba sinds deze week ook weer om tafel met Foxconn, omdat een consortium van Japanse bedrijven vooralsnog geen overeenstemming bereikt heeft over de overname.