De boetes die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2014 aan KPN oplegde, hoeven niet allemaal betaald te worden. Dat is de uitkomst van een slepende zaak. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de ACM bepaalde regels niet goed uitgelegd, waardoor KPN er ook niet aan kon voldoen.

De crux ligt in het marktanalysebesluit uit 2008. Dat verplichtte KPN ervoor zorg te dragen dat telecomaanbieders tenminste dezelfde functionaliteiten kunnen aanbieden aan klanten als KPN dat doet. Volgens het ACM had dat ook betrekking op faciliteiten die KPN aan zichzelf levert, waaronder een zakelijke doorschakeldienst. Maar de CBb is het daar dus niet mee eens.

Ook is het CBb van oordeel dat niet vaststaat dat KPN een overtreding heeft begaan tegen dat eerdergenoemde marktanalysebesluit. De boetes die daaromtrent zijn opgelegd, zijn dus vernietigd. Het bedrijf handelde wel in strijd met het marktanalysebesluit uit 2012, en de boetes die daarvoor zijn opgelegd gelden nog gewoon.

Oorspronkelijke boete en huidig bedrag

De oorspronkelijke boete die aan KPN werd opgelegd bedroeg 2,7 miljoen euro. Nadat KPN daar beroep tegen aantekende, verlaagde de ACM die tot 640.000 euro. Later besloot de rechtbank dat het slechts 425.000 euro mocht bedragen en nu heeft het hoogste orgaan dat in dit soort zaken beslissingen mag maken het bedrag verlaagd naar 70.000 euro.

De uitspraak van het CBb is definitief. Er kan dus geen bezwaar meer tegen aangetekend worden. KPN laat weten dat het tevreden is met de uitspraak. Deze is overigens in zijn geheel op Rechtspraak.nl te lezen.