Doorbraak in quantum computers helpt toekomstig onderzoek

Doorbraak in quantum computers helpt toekomstig onderzoek

Wetenschappers van IBM hebben nieuwe algoritmes ontwikkeld die helpen de kennis van complexe chemie en quantum computing te vergroten. De resultaten die daarmee geboekt worden, zouden volgens de onderzoekers moeten leiden tot nieuwe praktische toepassingen op het gebied van energie, engineering en geneeskunde.

Het team simuleerde met behulp van een zeven qubit tellende quantum processor een molecuul, om de moleculaire structuur van beryllium hydride (BeH2) te simuleren. Dat is meteen het grootste molecuul dat ooit gesimuleerd is op een quantum computer. Dit was mogelijk doordat het ontwikkelde algoritme extreem efficiënt werkt. Middels zes qubits kon het team erachter komen wat de laagste energiestaat van BeH2 is en die kennis is cruciaal om meer te leren over bepaalde chemische reacties.

Schaalvergroting

De gedachte is dat IBM op deze manier uiteindelijk onderzoek kan doen naar grotere moleculen. Met traditionele computers zijn die niet te analyseren, terwijl dat wel nodig is om doorbraken te bereiken op gebieden als energie en geneeskunde. Omdat IBM nu echt werk maakt van de quantum computers, is er ook een nieuw begrip in het leven geroepen – Quantum Volume.

Daarmee wil IBM het aantal qubits, de kwaliteit en rekenkracht ervan in kaart brengen. Het onderzoek laat volgens Dario Gil, vicepresident van AI research en IBM Q, zien dat “we het potentieel hebben om quantum computers te gebruiken om onze kennis van natuurlijke fenomenen in de wereld te vergroten.”

“De komende jaren verwachten we dat de IBM Q systemen veel meer kunnen dan wat hedendaagse conventionele computers kunnen en verwachten we dat het een gereedschap voor experts op gebieden als biologie, chemie, gezondheidszorg en materiaalwetenschap wordt.”

IBM verwacht dat in de nabije toekomst bepaalde problemen opgebroken worden in twee delen: er zou dan een deel door een klassieke computer opgelost worden en een ander deel door een quantum computer.