2min

Tags in dit artikel

, ,

Google heeft vandaag een nieuwe databasedienst gelanceerd die gecombineerd met Firebase werkt. Dat is het platform dat het bedrijf aan ontwikkelaars van apps aanbiedt. De nieuwe Firestore-database dient als aanvulling op de Firebase Realtime Database en er is dan ook wat overlap tussen de twee diensten.

Firebase wordt nu door honderdduizenden ontwikkelaars gebruikt. De dienst is populair, omdat het een realtime-database biedt, die beheerd en geschaald wordt door Google. Maar problematisch binnen de Firebase Realtime Database, is dat het platform moeilijk om kan gaan met erg complexe queries. Dat heeft te maken met de limiet waar klanten mee te maken krijgen.

Er kunnen namelijk maximaal 100.000 apparaten tegelijk verbonden zijn met een database. Daardoor moeten sommige bedrijven met veel meer aangesloten apparaten hun databases opsplitsen. Het gevolg daarvan is dat de voordelen van het hebben van een Firebase-database meteen weer teniet gedaan wordt.

Nieuwe documentendatabase

De nieuw gelanceerde Cloud Firestore moet die problemen van Firebase oplossen. Deze nieuwe database is volgens Google vanaf de grond af ontworpen. Dat was nodig omdat het simpelweg niet te doen was om Firebase te herstructureren. De ontwikkelaars van Google gingen dus aan de slag met het bouwen van een heel nieuwe dienst.

Die is nu af. De focus van Firestore ligt bovenal op het vergroten van de schaalbaarheid, waarmee grote bedrijven er beter gebruik van kunnen maken. Ook zouden apps robuuster gemaakt kunnen worden, stellen de ontwikkelaars. De nieuwe dienst is er dan ook vooral op gericht om het makkelijker te maken om apps in realtime te synchroniseren met hun databases.  Ook belangrijk is dat Firestore, net als Firebase, geheel automatisch geschaald wordt.