1 min

Tags in dit artikel

,

Waar andere aanbieders het wat mainframes betreft laten voor wat het is, gaat IBM gewoon door op de ingeslagen weg. Het concern introduceerde twee nieuwe modellen aan de bovenkant van de z990-familie. Deze serie mainframes is in mei van dit jaar onder de codenaam T-Rex geïntroduceerd. De serie bestond aanvankelijk uit twee modellen, met respectievelijk 8 en 16 processors. Daarzijn nu twee versies met 24 en 32 processors bijgekomen.

De nieuwe mainframes hebben voorzieningen waardoor ze passen binnen de filosofie van IBM, die wordt gekenschetst door de term ‘on-demand’. Dat houdt in dat de systemen extra kunnen presteren wanneer de gebruiker daar behoefte aan heeft. De extra prestaties kunnen onder andere worden geleverd door de systemen op te nemen in een Grid-structuur.