1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

IBM heeft zijn Visual Editor for Java aan de open-sourcebeweging geschonken. Deze editor is onderdeel van IBM’s WebSphere Studio-programmeeromgeving. IBM hoopt met deze stap de programmeerhulpmiddelen voor Linux op een hoger plan te brengen.

De code is beschikbaar gesteld aan Eclipse, een samenwerkingsverband voor het ontwikkelen van open-sourceprogrammeerhulpmiddelen dat in 2001 van start is gegaan met een subsidie van 40 miljoen dollar van IBM. Dat consortium zal de Visual Editor for Java gebruiken als basis voor zijn Visual Editor Project, dat softwareontwikkelaars nieuwe, geavanceerdere mogelijkheden moet bieden bij het ontwerpen en bouwen van grafische gebruikersinterfaces bij maatwerkapplicaties.