min

Tags in dit artikel

, , ,

Kabelbedrijf UPC en de gemeente Amsterdam hebben afgesproken de exploitatieovereenkomst zoals die sinds 1995 bestaat op een groot aantal punten te wijzigen. Het uitgangspunt is dat de nationale wet- en regelgeving bepalend is voor de exploitatie van het kabelnetwerk van UPC.

De afspraken omvatten ondermeer voortzetting van de reeds bestaande financiering van lokale media door UPC, afkoop van het prioriteitsaandeel van de gemeente Amsterdam in KTA BV, het terugkooprecht op het Amsterdamse kabelnetwerk van de gemeente Amsterdam en de afkoop van de reservering van 10% van de netwerkcapaciteit voor de gemeente Amsterdam.

Herziening van het contract betekent ook, dat nationale wet- en regelgeving leidend is bij het toezicht op de tarieven voor het standaard radio- en televisiepakket. De gemeente zal, in lijn met de uitspraak van de rechter in de Wageningen-zaak, niet langer invloed hebben op het standaardpakket.

UPC zal het tarief voor het standaardpakket in Amsterdam dit jaar in twee stappen verhogen, zodat het in lijn loopt met het door UPC landelijke geharmoniseerde tarief van 15,20 euro.

Gene Musselman, Managing Director van UPC Nederland zegt: "Ik ben tevreden met de uitkomst van de besprekingen, die intensief en constructief waren.
Naast hetgeen dat door landelijke wet- en regelgeving en de uitspraak van Wageningen wordt bepaald, is er een oplossing gevonden voor specifiek Amsterdamse elementen in het contract."