De Chinese computerbouwer Lenovo heeft van de Amerikaanse overheid toestemming gekregen voor de overname van de pc-divisie van IBM.
Beide bedrijven waren al eerder de overnamevoorwaarden overeengekomen, maar de deal moest nog worden goedgekeurd door een commitee van de Amerikaanse overheid.

Het zogenaamde ‘Committee on Foreign Investments in the United States’ (CFIUS) is een commitee met afgevaardigden van verschillende onderdelen van de Amerikaanse overheid en evalueert de overnames van Amerikaanse bedrijven door buitenlandse partijen.
Het commitee deed ondermeer onderzoek naar de gevolgen van de deal voor de staatsveiligheid.

Het commitee zag echter geen problemen en keurde de deal unaniem goed. Om tot die beslissing te komen heeft het CFIUS wel veel gesprekken gevoerd met de mensen van Lenovo en Stephen Ward van IBM, die directeur van de nieuwe combinatie wordt.
Een drietal hooggeplaatste leden van het huis van afgevaardigden hadden er bij de CFIUS op aangedrongen om een diepgaand onderzoek uit te voeren.

Ward en de mensen van Lenovo spraken tijdens het onderzoek met allerlei mensen uit de Amerikaanse politiek, waaronder Senatoren en leden van het Amerikaanse Congress. Volgens Ward waren alle betrokkenen zeer geïnteresseerd, omdat de overname de eerste echte grote overname van een Amerikaans bedrijf door een buitenlandse partij is.


Lenovo wil met design pc’s de rest van de wereld veroveren.
De hierboven weergegeven Tian Jino A desktop heeft onder andere een ingebouwde VoIP telefoon.

Lenovo kan zich nu dus gaan richten op het rondmaken van de deal. De afronding zal volgens planning in het tweede kwartaal van 2005 plaatsvinden. Daarnaast wil het bedrijf niet alleen haar leiderspositie in de Chinese markt versterken, maar ook pc’s gaan verkopen in de rest van de wereld. Het bedrijf heeft daarom reeds diverse teams gevormd die voor de lokale verkoop moeten gaan zorgen. Daarnaast is het bedrijf een verkoopstrategie aan het ontwikkelen.

Alhoewel het bedrijf dus in China een goede merknaam heeft opgebouwd, heeft het bedrijf zich nog niet bewezen in de rest van de wereld. Het krijgt daar overigens ook concurrentie van Dell en HP die niet zonder slag of stoot marktaandeel zullen afstaan.