Binnen tien jaar kan een medische controle vooral bestaan uit interacties met sensoren, camera’s en robotscanners in plaats van het contact met dokters of verplegers. Uit onderzoek van Aruba blijkt dat veel zorgorganisaties hun diensten gaan herbouwen rondom Internet of Things.

Hierin onderscheidt het bedrijf vijf belangrijke voorspellingen voor de transformatie in de gezondheidszorg tot 2030. Zo zullen patiënten zelf een diagnose uitvoeren met op app-gebaseerde en draagbare tools. Deze worden ingezet voor het monitoren van de gezondheid en voeren scans uit. Patiënten stellen dan thuis de diverse waarden vast, zonder dat er naar een praktijk of ziekenhuis gegaan hoeft te worden.

Ook spreekt Aruba over een geautomatiseerd ziekenhuis. De intake biedt imaging-technologieën die de hartslag, temperatuur en ademhalingsfrequentie van patiënten vanaf de binnenkomst analyseren. Aansluitend kunnen sensoren bloeddruk en ECG binnen tien seconden meten. Op die manier is een automatische beoordeling of diagnose direct mogelijk. Door deze ontwikkelingen houden zorgprofessionals extra tijd over. Dit is gunstig aangezien dokters en verpleegkundigen momenteel tot 70 procent van hun tijd aan administratieve taken besteden. Via mobiele apparatuur kunnen zij scans en patiëntgegevens veel sneller analyseren, waardoor ze meer tijd aan directe patiëntzorg kunnen besteden.

Data en AI

Aruba stelt tevens vast dat apparatuur automatisch integreert met digitale patiëntgegevens en updates verwerkt op basis van de actuele status en behandeling. Zo beschikken zorgmedewerkers over rijkere, real-time en toegankelijke data en kunnen ze beter gefundeerde beslissingen nemen. Daarnaast groeit de rol van kunstmatige intelligentie (AI) bij diagnoses en behandelingen snel. De toenemende publieke acceptatie zal er spoedig toe leiden dat patiënten ook diagnoses door machines zullen accepteren. Dit onder de voorwaarden dat de ontwikkeling en implementatie van deze diensten de patiënt centraal stelt, de voordelen goed uitgelegd worden en er toestemming gevraagd is.