2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Groningen voert momenteel een experiment uit met 5G. Dat wordt nu uitgebreid, wat mogelijk is door een subsidie van twee miljoen euro. De provincie krijgt die subsidie van het Rijk en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dankzij het geld kan er gekeken worden naar concrete en commerciële toepassingen van de technologie.

Dat meldt RTV Noord vandaag. Tot nu toe was er slechts één testlocatie voor het 5G-experiment, namelijk het Zernike-terrein in Groningen. Maar om te kijken naar de bredere toepassingen van de snelle verbindingstechnologie, wordt de proef dit jaar uitgebreid naar onder meer een akkerbouwgebied, bedrijfsterrein en een haven. Zo kunnen ondernemingen als Ericsson, KPN, TNO en Vodafone beter kijken naar de zakelijke toepassingen van de technologie.

Mogelijke commerciële toepassingen

Dankzij de twee miljoen euro die men extra te besteden heeft, kunnen de bedrijven uitzoeken wat voor mogelijke commerciële toepassingen er voor 5G zijn, evenals welke toepassingen technisch haalbaar zijn. Er hoeven geen nieuwe zendmasten gebouwd worden, in plaats daarvan worden bestaande 4G-masten aangepast.

Overigens mag 5Groningen, zoals het initiatief heet, niet gebruik maken van de 3,5GHz band. Dat is de frequentieband die hoge snelheden mogelijk maakt. Helaas voor de initiatiefnemers verbiedt de overheid het gebruik daarvan boven de grens Amsterdam-Zwolle, omdat het satellietstation in Burum mogelijk verstoord zal worden.

De komst van 5G-technologie is hard nodig vanwege het toenemende aantal apparaten dat met het internet verbonden is en veel vraagt van netwerken. De uitrol ervan lijkt steeds meer in een stroomversnelling te raken, onder meer door dit soort experimenten. Wereldwijd wordt er echter hard aan gewerkt.