2min

Tags in dit artikel

, , ,

De geruchten over een backdoor in de apparatuur van Huawei worden door het bedrijf zelf ontkend. De Wall Street Journal bracht naar buiten dat het Chinese bedrijf volgens Amerikaanse inlichtingendiensten via netwerkapparatuur alle netwerken kan bespioneren waarin die apparatuur gebruikt wordt.

De backdoor zou op afstand in- en uit te schakelen zijn door medewerkers van Huawei. Bovendien zou de backdoor ondertussen al zo’n tien jaar bestaan.

De backdoor zou volgens de VS specifiek slecht nieuws zijn omdat Huawei-personeel door Beijing kan worden opgedragen de remote access te misbruiken. Op die manier kunnen de communicatie en het internetverkeer van mensen gecontroleerd worden. In feite kan de backdoor door de Chinese regering worden gebruikt om ieder netwerk in de wereld te bespioneren dat gebruik maakt van Huawei’s apparatuur.

Geen informatie over daadwerkelijk misbruik

De Wall Street Journal merkte overigens scherp op dat Amerikaanse inlichtingendiensten niets loslieten over of Huawei daadwerkelijk heeft ingebroken in netwerken om mensen te bespioneren. Dat blijft dus vooralsnog onduidelijk.

Huawei heeft de beschuldigingen ontkend, maar ontkent niet dat er een zogenaamde “lawful interception interface” aanwezig is; een andere naam voor een backdoor. De interface is aanwezig zodat netwerkproviders informatie kunnen verstrekken bij criminele onderzoeken. Het komt er dus in feite op neer dat Huawei zweert dat het niet bezig is met ongewenste praktijken, maar dat er geen manier is om dat zeker te weten.

Het Chinese bedrijf laat zelf weten in een verklaring:

“Huawei heeft nooit iets gedaan, dat de veiligheid van netwerken en gegevens van haar klanten in gevaar brengt, en zal dat ook nooit doen. Wij wijzen deze laatste beschuldigingen nadrukkelijk van de hand. Weer worden ongegronde beschuldigingen herhaald zonder enig concreet bewijs te leveren. Het gebruik van de lawful interception interface is strikt gereguleerd en is alleen toegankelijk voor gecertificeerd personeel van de netwerkbeheerders. Geen enkele Huawei-medewerker heeft toegang tot het netwerk zonder uitdrukkelijke toestemming van de netwerkbeheerder.”