1 min

KPN-directeur Joost Farwerck hoeft niet voor de rechter te verschijnen om te verklaren dat het 5G-netwerk van het bedrijf niet schadelijk is voor de gezondheid. De uitspraak volgt op een vordering van de Nationale Bond tegen Overheidszaken.

Volgens de rechter hoeft het geschil tussen de Bond en KPN niet in de rechtszaak behandeld te worden. Een kort geding is bedoeld voor spoedeisende zaken, waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening of ordemaatregel wordt vereist, aldus De Rechtspraak.

Garantie

Met een vordering zou de Bond de KPN-CEO min of meer vragen een garantie af te geven dat 5G niet schadelijk is, temeer aangezien de vordering van de Bond geen voorlopig karakter heeft.

Verklaring

De Bond eist dat Farwerck persoonlijk een verklaring ondertekent, ondanks dat hij niet persoonlijk degene is die het netwerk uitrolt. Volgens de rechter is het feit dat hij de eindverantwoordelijk is voor KPN, onvoldoende reden om aan te nemen dat Farwerck ook daadwerkelijk aansprakelijk is als bestuurder.

Schadelijkheid

In de uitspraak wordt niet inhoudelijk ingegaan of 5G al dan niet schadelijk is. De rechtbank betwijfelt of deze discussie plaats moet vinden in de rechtszaal. Er is overigens nog geen enkel bewijs voor eventuele schadelijkheid van 5G.

STOP5GNL

Afgelopen voorjaar verloor actiegroep STOP5GNL een rechtszaak waarin het de uitrol van 5G wou blokkeren. Volgens de groep zou er te weinig onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van 5G zijn gedaan, maar daar was de rechter het niet mee eens.