VMware wil de komende jaren werk maken van een aantal ethische doelstellingen. Het gaat om 30 doelstellingen die het bedrijf voor 2030 hoopt te behalen.

De doelen bestaan uit drie componenten: vertrouwen, gelijkheid en duurzaamheid, schrijft SiliconANGLE.

Onder het kopje vertrouwen wil VMware werken aan zaken als privacy en beveiliging. Het bedrijf wil technologie bouwen waar mensen op kunnen bouwen. “Door innovatie te benaderen vanaf een fundering van digitale ethiek, verantwoordelijk met middelen om te gaan, te focussen op intrinsieke beveiliging, privacy-by-design en transparante handelspraktijken, hopen we vertrouwen op te bouwen en beschermen met onze mensen, klanten, partners, belanghebbenden en gemeenschappen”, vertelt Nicola Acutt. Zij gaat over maatschappelijke zaken binnen VMware.

Gelijkheid en duurzaamheid

VMware mikt erop om per 2030 voor elke man die het bedrijf aanneemt, ook een vrouw aan te nemen. Ook streeft het bedrijf ernaar om meer vrouwen en mensen van ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen aan het management toe te voegen.

De duurzaamheidsdoelen van VMware bestaan uit de intentie om per 2030 volledig CO2-neutraal te zijn en de eigen uitstoot ten opzichte van 2018 met 50 procent teruggebracht te hebben. Het bedrijf gaat ook leveranciers aanmoedigen om hun uitstoot terug te dringen en gaat zelf proberen 100 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen te halen.

Pat Gelsinger, CEO van VMware, vertelt dat hij de doelstellingen heeft opgezet na een gesprek met zijn dochter over de prestaties van zijn generatie. Zijn dochter vroeg hem vervolgens of die prestaties niet zorgden voor het uiteindelijke faillissement van de hele planeet. Daarin moest hij haar gelijk geven.

Tip: VMware gaat nieuw tijdperk in met VMware Cloud Foundation 4