2min

De Technische Universiteit in Delft heeft aangekondigd dat er een supercomputer op zijn campus komt te staan. Het zogenaamde Delft High-Performance Computing Centre moet wetenschappers en studenten bijstaan met hun onderzoeken.

De universiteit heeft de computer aangekondigd in een persbericht op zijn website. Daarin vertelt de TU Delft dat de computer ingezet wordt om onderzoek naar fysica, biologie en mobiliteitsvraagstukken ruim baan te geven. De computer vult bestaande cloud-based voorzieningen aan.

Plaatsje in de TOP500

Deze week is een contract getekend met leverancier Fujitsu, met het doel om de faciliteit dit najaar nog operationeel te hebben. Exacte specificaties maakt de TU Delft niet bekend, alleen dat de supercomputer een snelheid van 2 petaflops kan behalen. Daarmee komt hij op plaats 250 van de 500 snelste supercomputers.

Bas de Reus, Managing Director Fujitsu: “De samenwerking met TU Delft is open en transparant, en dat is de basis voor een succesvol project. Het nieuwe rekencluster gaat wetenschappers van wereldniveau ondersteunen bij onderzoek. Dat past uitstekend bij Fujitsu als innovator.”

Flexibel inzetbaar

Volgens de TU Delft wordt de Delft High-Performance Computing Centre zeer flexibel inzetbaar. Wat betreft hardware en software zijn er weinig beperkingen, waardoor de faciliteit snel kan worden aangepast aan de wensen vanuit onderzoek en onderwijs.

Het DHPC wordt voor zo’n 80 procent ingezet voor onderzoek, maar gaat ook andere taken vervullen. Deze bestaan uit de ontwikkeling van nieuwe algoritmen en het testen van nieuwe vormen van soft- en hardware. Studenten hoeven bovendien na de bouw van de supercomputer niet meer lang te wachten op toestemming om hun modellen en methoden te toetsen op een supercomputer. Ook wordt er een uitgebreid trainingsprogramma opgezet.

TU Delft sluit aan bij de top

Kees Vuik, professor in Numerical Analysis aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van het DHPC: “Met de komst van het Delft High-Performance Computing Centre sluit de TU Delft aan bij de top. De maatschappelijke vraagstukken waar wij als wetenschappers een positieve impact op willen hebben, worden steeds complexer. Door de toevoeging van de DHPC aan onze totale ICT-infrastructuur hebben we belangrijke tools in handen om onze bijdrage te leveren. Daarnaast versterkt het onze mogelijkheden als opleider: met ons trainingsprogramma rondom een doeltreffend en efficiënt gebruik van rekenfaciliteiten en dataverwerking leiden wij de ingenieur van de toekomst op.”

Tip: Portugal krijgt supercomputer van 10 petaflops