Uit een onderzoek van de Business Software Alliance (BSA), een samenwerking tussen software- en hardwareleveranciers om illegale software terug te dringen, blijkt dat een daling van het gebruik van illegale software een grote positieve invloed zou hebben op de Nederlandse economie.

Op dit moment is 29 procent van alle software in Nederland illegaal. Als men erin zou slagen dit getal met 10 procent terug te dringen in de komende vier jaar, dan zal dat 3408 banen, 439 miljoen euro belastinginkomsten en 1,2 miljard euro aan investeringen opleveren. Hierdoor zou de Nederlandse economie groeien met 1,6 miljard euro.

"Als landen stappen ondernemen om illegale software terug te dringen, heeft iedereen daar profijt van", zegt Jacco Brand, voorzitter van de BSA in Nederland. "Het levert meer en betere banen op, een stabieler zakelijk klimaat en een grotere bijdrage aan de economie van de toch al sterke IT-sector. Het aanpakken van illegale software levert tastbare winst op voor de overheid en de economie."