2min

Tags in dit artikel

, ,

De Belgische federale ministerraad heeft de weg vrijgemaakt voor de Koninklijke Besluiten (KB’s) voor het veilen van de 5G-frequenties. De veiling moet in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden.

Volgens verantwoordelijk federaal minister van Telecom Petra de Sutter houden de teksten in de KB’s rekening met zowel het advies van de Raad van State als de publieke consultatie over de veiling van de 5G-frequenties. De minister is blij met het resultaat omdat nu de voorbereidingen voor de veiling echt van start kunnen en België straks niet meer achteroploopt bij de buurlanden op het gebied van de uitrol van 5G. Volgens haar wordt door de nu in gang gezette veiling ook voorkomen dat de capaciteit van de Belgische 4G-netwerken verzadigd raakt.

Veiling in aparte modules

In de nu goedgekeurde KB’s is onder meer bepaald dat de 5G-frequenties in aparte modules worden geveild. Volgens de minister wordt het stuk spectrum dat in eerste instantie voor een nieuwe vierde speler op de Belgische mobiele markt nu beperkt. Een eventuele nieuwe toetreder op de Belgische mobiele markt kan alleen voor een deel van dit stuk spectrum opteren en dit alleen voor de zakelijke markt gebruiken. Hierdoor worden onzekerheden over de veiling weggenomen, zoals straling of werkgelegenheid, en blijft concurrentie mogelijk.

Tweede kwartaal 2022

Voor eind november staat een nieuw overleg gepland over de voorgenomen 5G-veiling, waarna minister De Sutter samen met de Belgische telecomtoezichthouder BIPT de veiling gaat voorbereiden en organiseren. De veiling staat gepland voor het tweede kwartaal van 2022.

Naast de KB’s over de 5G-veiling heeft de Belgische federale minsterraad ook een ander KB goedgekeurd dat de Belgische operator voor de hulp- en veiligheidsdiensten ASTRID de overstap kan maken van de verouderde TETRA (walkietalkie)-netwerk naar 5G-communicatie.