2min

De Nederlandse overheid moet met een landelijke strategie bepalen waar datacenters worden gevestigd. Dit stelt de Nederlandse brancheorganisatie voor datacenters, de Dutch Datacenter Association (DDA) in een brandbrief aan het kabinet. Hiermee moet deze branche toekomstbestendiger worden.

Volgens de brandbrief van de DDA is de Nederlandse datacenterbranche essentieel voor de groei van de nationale economie. Zeker door de groeiende vraag naar datacenterdiensten vanwege de voortgaande digitalisering.

Voor een meer toekomstbestendige groei van deze branche is, volgens de brancheorganisatie, nu een Nationale Datacenter Strategie (NDS) nodig. Deze strategie moet een integrale coördinerende aanpak zijn waarbij diverse vraagstukken voor de groei van de datacenterbranche worden samengevoegd. Denk daarbij onder meer aan de digitalisering van de maatschappij, de energietransitie, de stroomzekerheid en ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordening en energietransitie

Vooral dit laatste punt van ruimtelijke ordening is voor de DDA zeer belangrijk, zo valt uit de brief op te maken. De brancheorganisatie vindt dat datacenters in ons land veel bijdragen aan de digitale ontwikkeling van de economie en dit voor de toekomst ook duurzaam en veilig willen borgen. Hiervoor zijn natuurlijk meer datacenters nodig. Deze uitbreiding loopt echter gevaar doordat gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening en vestigingsbeleid, datacenters steeds meer uitbreidingsbeperkingen opleggen. Daarom is in de ogen van de DDA landelijke sturing een beter idee.

Ook de energietransitie en stroomzekerheid worden door de datacenterbranche nog vaak als restrictief beleid ervaren. Ook met deze thema’s kan de branche beter omgaan wanneer dit in de landelijke datacenterstrategie is vastgelegd.

Probleemscenario’s

In de brief waarschuwt de DDA vanzelfsprekend over de mogelijke problemen die ontstaan wanneer er geen NDS komt. De brancheorganisatie geeft aan dat Nederland zijn digitale voorsprong binnen Europa dan dreigt te verliezen. Er moet de komende jaren veel worden geïnvesteerd in security, 5G, ethische AI-oplossingen en een veilig IoT-systeem, maar dat kan niet zonder goede datacenters

Daarnaast waarschuwt de brancheorganisatie tegen het overlaten van de uitbreiding van de Nederlandse digitale infrastructuur aan buitenlandse partijen. Dit zou de huidige digitale soevereiniteit van ons land in gevaar brengen. Ook kan dit leiden tot een verlies van een groot deel van de kennis op het gebied van duurzaamheid, security en technologie aan het buitenland.

Voor de (toekomstige) Nederlandse regering dus volop werk aan de winkel om een landelijke datacenterstrategie op te zetten.