Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft indirect gereageerd op de brandbrief van de Dutch Datacenter Association, waarin de laatstgenoemde partij pleit voor minder provinciale en gemeentelijke invloed op het aanleggen en uitbouwen van datacenters in Nederland. Het antwoord is nee. Gemeenten en provincies behouden zeggenschap: de bouw van datacenters wordt voorlopig niet volledig op een landelijk niveau bepaald.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI), een landelijke richtlijn voor de bouw van woningen en het reserveren van ruimte voor energieopwekking, kadert de bouw van Nederlandse datacenters in. Wil een organisatie aan de slag met het aanleggen of uitbreiden van een datacenter, dan gebruikt een provincie of gemeente de NOVI als basis om het initiatief te begrenzen. Volgens minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat) biedt de NOVI voldoende landelijke richting. Een nieuwe, nationale datacenterstrategie – zoals verzocht door de Dutch Datacenter Association en PvdA (zie kamervraag 4) – is op dit moment geen prioriteit.

Hij verklaart: “Decentrale overheden (gemeenten en provincies, red.) bepalen waar bedrijven gevestigd worden, waaronder datacenters. Zij beoordelen of de vestiging past bij economische, ruimtelijke, milieu en energetische aspecten.”

“De kanttekeningen die bij datacenters worden geplaatst zijn terecht. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zet erop in dat hyperscale datacenters zich bij voorkeur vestigen op bestaande locaties als Eemshaven en Wieringermeer, waar voldoende aanbod is van (hernieuwbare) elektriciteit, waar capaciteit beschikbaar of te verwachten is op het elektriciteitsnetwerk en waar ruimte minder schaars is.”

Niet het laatste woord

Hoewel het ministerie van Economische Zaken en Klimaat daarmee geen gehoor geeft aan het dringende verzoek van DDA om het ‘vastlopen van de digitale economie’ voor te zijn, erkent minister Blok de urgentie van het onderwerp. Hij belooft voor het einde van dit najaar een kamerbrief over de verwachte groei van datacenters, elektriciteitsverbruik en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op beleidsvorming.