Apple is niet milieubewust genoeg. Dat is de conclusie die men trekt uit een recentelijk gehouden onderzoek door ClimateCounts.org, een website die de milieubewustheid van bedrijven peilt.

Met het rapport wil ClimateCounts.org de consument de mogelijkheid bieden om milieubewust te winkelen. In het onderzoek worden bedrijven uit verschillende branches op 22 verschillende punten beoordeeld.
Enkele daarvan zijn openheid van milieubeleid, gedane aanpassingen om minder uitstoot te veroorzaken bij het productieproces, energieverbruik en gestelde doelen voor een schonere toekomst.

Apple, ingedeeld in de groep met onder andere IBM, Toshiba en Canon, scoort niet zo goed of eigenlijk gewoon bijzonder slecht. Waar de overige bedrijven in de groep een relatief hoge score van zeventig van de honderd punten wisten te behalen, haalde Apple er slechts elf. Een zeer magere score die vermoedelijk voornamelijk te wijten is aan het feit dat Apple te weinig openheid van zaken geeft omtrent haar milieubeleid. Ook zou Apple volgens de jury nog steeds teveel broeikasgassen uitstoten.

Als Apple meer openheid omtrent haar milieubeleid zou verschaffen en de uitstoot van broeikasgassen zou beperken zou de score vermoedelijk hoger zijn uitgevallen. De jury was echter streng; geen informatie betekende ook geen punten op dat onderdeel. Duidelijk is wel dat Apple volgens de website nog een hoop dient te veranderen aan zijn milieubeleid.