2min

Tags in dit artikel

,

Synology komt met de bètaversie van DiskStation Manager (DSM) 7.1. De nieuwe versie moet verbeteringen doorvoeren voor storagebeheer.

Met de introductie van bètaversie van DSM 7.1 wil Synology het dagelijkse gebruik verbeteren. Op deze manier kunnen klanten beter beantwoorden aan de uitdagingen waarmee zij constant op IT-gebied te maken krijgen.

De belangrijkste updates in DSM 7.1 richten zich op het verbeteren van het storagebeheer. Hiervoor zijn nu zogenoemde ‘file aggegration’ portals toegevoegd. De functionaliteit voegt SMB DFS-mogelijkheden aan de software toe. Dit moet beheerders in staat stellen verschillende opslagsystemen van Synology aan elkaar te verbinden. Hiermee krijgen eindgebruikers makkelijker toegang tot bestanden en hoeven zij niet meer de verschillende adressen waar de bestanden zich bevinden te onthouden.

Een andere verbetering is dat de sinds DiskStation Manager 7.0 toegevoegde user interface verder is geoptimaliseerd. De UI voegt op de achtergrond draaiende taken nu toe aan een helderder overzicht voor beheerders en geeft deze meer inzicht in wat er op systemen of zelfs verschillende user accounts gebeurt. Beheerders krijgen op deze manier bijvoorbeeld inzicht in Synology High Availbility clusters en kunnen drives voor beide systemen nu uit een enkele instance van Storage Manager beheren. Dit versimpelt het onderhoud en het beheer van deze systemen.

Voor prestatieverbeteringen zorgt DSM 7.1 ervoor dat SSD caching kosteneffctiever wordt uitgevoerd. Dit door voor SSD caching meerdere storage volumes op hetzelfde moment te versnellen.

Betere dataprotectiefunctionaliteit

Vanzelfsprekend biedt DSM 7.1 ook verschillende updates voor dataprotectie. Zo zijn nu complete bare-metal back-ups voor het hele systeem mogelijk. Met behulp van Synology Active Backup for Business is het nu mogelijk een heel Synology-systeem te klonen en te repliceren. Dit helpt met het versnellen van hersteltijden en -doelen bij een complete uitval van een systeem. Daarnaast is ook een volledige herstelfunctionaliteit toegevoegd, die helpt bij het uitrollen van meerdere identiek geconfigureerde systemen.

Updates voor Synology-ecosysteem

De komst van DSM 7.1 heeft ook gevolgen voor alle andere onderdelen binnen het Synology ecosysteem van storage- en back-upoplossingen. Verbeteringen die hiervoor zijn doorgevoerd, zijn onder meer de komst van meerdere monitorings- en rapporteringsmogelijkheden en ondersteuning voor DSM back-ups via Active Backup for Business, een beter overzicht van login-activiteit en Hyper Backup-taken en server-side snapshots voor betere bestandsbescherming via Synology C2 Hybrid Share.

Andere upgrades in dit kader zijn een betere gebruikservaring voor mobiele gebruikers en betere monitorings- en auditingmogelijkheden voor Synology Drive, betere ondersteuning voor DSM, meer beheeropties en verbeteringen voor importeren en migreren in MailPlus en storage I/O-prestatieverbeteringen en Quality of Service (QoS) voor de Virtual Machine Manager-oplossing.