2min

De Eerste Kamer stemt volgende week over een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD) voor het tijdelijk stopzetten van de bouw van het megadatacenter van Meta in Zeewolde.

De PvdD voert actief verzet tegen de bouw van het datacenter van Meta in Zeewolde en heeft het ook in de Eerste Kamer geagendeerd. De oppositiepartij wil voorkomen dat het Rijksvastgoedbedrijf het resterende stuk grond waarop het datacenter moet worden gevestigd aan Meta verkoopt.

Oproep aan minister De Jonge

De motie waarin stemming werd afgedwongen, volgde op een debat met minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de kabinetsvisie over het vestigen van datacenters. De PvdD-senaatsfractie riep de minister op de gemeente Zeewolde te dwingen de bouw van het datacenter te stoppen. Volgens de minister zijn hier geen juridische mogelijkheden voor en ook kan het aangescherpte beleid niet met terugwerkende kracht worden geïmplementeerd.

De PvdD antwoordde dat de regering bij urgent beleid via de Gemeetwet en de wet op de Ruimtelijke Ordening wel de mogelijkheid heeft een pas op de plaats af te dwingen. Door steun van andere partijen is hierover nu stemming afgedwongen.

Eerder aangenomen motie

Al eerder heeft de senaatsfractie van de PvdD een aangenomen motie ingediend over de bouw van het megadatacenter. In deze motie riep de PvdD het Rijksvastgoedbedrijf op geen grond aan Meta te verkopen. Dit omdat er eerst een door het kabinet aangekondigde visie op het nationale datacenterbeleid moet komen en de daarbij belangrijke ruimtelijke ordening.

Dit betekende volgens de PvdD dat aan het Meta-datacenter in Zeewolde minstens nadere eisen moeten worden gesteld voor de energieopwekking, het gebruik van water en het gebruik van restwarmte. Anders kunnen er geen vergunningen worden  afgegeven.

Tip: Gemeenteraad stemt in: er mag een Meta datacenter in Zeewolde komen