De komst van het megadatacenter van Meta in Zeewolde wordt met de week onzekerder. Recent gaf minister De Jonge voor Ruimtelijke Ordening aan dat het geen uitgemaakte zaak is dat het Rijksvastgoed de benodigde grond aan Meta verkoopt.

In gesprek met de NOS geeft minister De Jonge aan dat wat hem betreft de komst van het megadatacenter waarschijnlijk niet doorgaat. Volgens de minister onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf, dat het laatste stuk grond aan Meta zou moeten verkopen, nu of de gemeente Zeewolde kan voldoen aan de eisen die het Rijk stelt. De Jonge geeft aan dat het zeer de vraag is of de gemeente daaraan kan voldoen.

Daarnaast is wat minister De Jonge betreft Nederland veel te klein voor de vestiging van megadatacenters.

Verkiezingsoverwinning Leefbaar Zeewolde

De ontboezeming van de minister voor Ruimtelijke Ordening volgt op de verkiezingsoverwinning afgelopen week van de lokale partij Leefbaar Zeewolde. Deze partij verzet zich met hand en tand tegen de vestiging van het Meta-megadatacenter en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een kleine meerderheid te behalen. Samen met andere partijen tegen het megadatacenter is Leefbaar Zeewolde van plan de vestiging waar het kan te gaan tegenwerken.

Stemming Eerste Kamer

De tegenslag voor de gemeente Zeewolde en Meta blijft hierbij nog niet. Vorige week werd bekend dat de Eerste Kamer deze week stemt over een motie waarmee de verkoop van de grond aan de gemeente in elk geval tijdelijk kan worden tegengehouden. Eerst moet gekeken worden of de plannen in strijd zijn met het rijksbeleid.

Tip: Eerste Kamer stemt over tijdelijk blokkeren bouw Meta-datacenter in Zeewolde