NXTGEN HIGHTECH krijgt honderden miljoenen uit Nationaal Groeifonds

NXTGEN HIGHTECH krijgt honderden miljoenen uit Nationaal Groeifonds

Het NXTGEN HIGHTECH-programma voor het ontwikkelen van high tech-oplossingen krijgt 450 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Hiermee kan het programma nieuwe technologie ontwikkelen op zes terreinen.

NXTGEN HIGHTECH is één van de 28 gehonoreerde innovatievoorstellen die minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft ingediend voor de tweede investeringsronde van het Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds heeft aan het programma een investering van 450 miljoen euro toegekend.

Innovatieprogramma

Het innovatieprogramma NXTGEN HIGHTECH is een samenwerkingsverband van verschillende universiteiten, kennisinstituten en Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s). Deelnemers zijn Holland High Tech, TNO, High Tech NL, FME, de Universiteit Twente, de Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research, Rijksuniversiteit Groningen, InnovationQuarter, Oost NL en BOM.

Het consortium ontwikkelt op een zestal terreinen en in 40 uitgewerkte projectplannen innovatieve nieuwe technologie. In de eerste plaats is dit duurzame energie, waarvoor groene energie en nieuwe batterijen worden ontwikkeld door efficiëntere apparatuur te produceren met dunne filmtechnologie.

Voor lasercommunicatie zijn de instellingen bezig apparatuur te ontwikkelen voor datacommunicatie via laserbundels en satellieten. Hierdoor moet de communicatie energiezuiniger en veiliger worden en een hoge capaciteit bieden. Voor gezondheid wordt een nieuwe productietechnologie voor chips ontwikkeld, waarmee organen kunnen worden nagebootst of ‘Organ-on-a-Chip’. Dit voor het vervangen van organen en het versnellen van onderzoek naar nieuwe medicijnen en therapieën.

Daarnaast doet het onderzoeksprogramma onderzoek naar snellere chips en apparatuur voor het maken van energiezuinigere chips die deels met licht schakelen; photonische chips. Ook staat onderzoek naar lichtere materialen op het programma en inzet van robotica in de land- en tuinbouw.

Meer investeringen

De bijdrage van 450 miljoen euro vormt een onderdeel van een groter investeringsprogramma van het NXTGEN HIGHTECH-programma. Tot 2029 wil dit programma, inclusief de nu aangekondigde bijdrage, in totaal 1 miljard euro investeren in het ontwikkelen van hightech-oplossingen. Deze ontwikkelingen moeten uiteindelijk bijdragen aan een groei van tussen de 11 en 16 miljard euro aan het Nederlands Bruto Nationaal Product (BNP).

Tip: Overheid investeert 470 miljoen euro in chipproductie via PhotonDelta