2min

De Open Infrastructure Foundation (OpenInfra Foundation), voorheen de OpenStack Foundation, gaat initiatieven rond infrastructuursoftware stimuleren en hiervoor geld beschikbaar stellen.

Volgens de belangenorganisatie voor open source infrastructuursoftware moet het direct stimuleren en financieren ervoor zorgen dat er meer en sneller open source infrastructuursoftware in productie wordt genomen.

Het nu gelanceerde Direct Funding-model maakt het voor bedrijven en andere organisaties mogelijk direct in de projecten te investeren die zij het meest belangrijk vinden. Ook kunnen ze directe ondersteuning van de belangenorganisatie krijgen.

Ondersteuning

Deze ondersteuning bestaat uit verbindingen met een wereldwijd netwerk van meer dan 110.000 experts in 182 landen en binnen meer dan 700 bedrijven. Deelnemers krijgen daarnaast de kans met een aanpasbare methode succesvolle en houdbare open infrastructuurprojecten te starten, op basis van de open samenwerkingsprincipes zoals de The Four Opens en via diensten van de OpenInfra Foundation zelf.

Verder krijgen deelnemers aan het Direct Funding-model de steun van een projectspecifieke financieringsorganisatie. Deze projectorganisatie bestaat uit een governing board met ten minste één OpenInfra Foundation Platinum-lid en verschillende financieringspartners. Uiteindelijk moet de begeleiding nieuwe projecten opleveren die de juiste bronnen krijgen om zich te ontwikkelen en duidelijke resultaten te leveren. Niet alleen voor zichzelf, maar voor het hele open source ecosysteem.

OpenInfra Foundation

De OpenInfra Foundation timmert al jarenlang aan de weg met het leveren van open source infrastructuurprojecten. Bekende programma’s zijn de open source cloudinfrastructuur OpenStack, de veilige lichtgewicht containers uit het Kata Containers-project en StarlingX, een complete open source cloudinfrastructuur voor edge-omgevingen.

In totaal nemen nu zo’n 110 bedrijven deel aan de Open InfraFoundation, waaronder Platinum-leden als Ant Group, Bloomberg, FiberHome, Meta, Microsoft, Nipa Cloud, Vexxhost en Wind River.

Tip: Microsoft sluit zich aan bij Open Infrastructure Foundation