2min

Tags in dit artikel

, ,

De gemeente Rijswijk is de snelste stijger op de ranglijst elektronische dienstverlening. De gemeente in kwestie staat inmiddels op plek dertien. In juli had de gemeente nog een plaatje ergens achteraan, op 273. In december was er echter al een stijging zichtbaar, toen schoot de gemeente vooruit naar plaats 19.

Volgens Manuella Harrand, adviseur informatiemanagement bij de gemeente Rijswijk, is de snelle stijging terug te lijden als gevolg van het redesign van de website in combinatie met de implementatie van het zakenmagazijn van BCT.

De gemeente werkt vrij digitaal. Zo kunnen inwoners formulieren downloaden, invullen en weer elektronisch opsturen. De ambtenaren krijgen ze dan binnen en worden op die manier verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om verhuisberichten, kwijtscheldingen, klachten, hondenbelasting, parkeer-, kap- en evenementenvergunningen. De verdere afhandeling van de aanvragen wordt aangestuurd met behulp van workflow faciliteiten in het systeem. Door middel van het systeem kan de klant real-time terugkoppeling krijgen op het verzoek, deze statusupdate komt dan via e-mail binnen.

"Wij zochten naar een gemakkelijke en flexibele oplossing om diensten via internet aan te bieden", licht Harrand toe. "Daarbij was niet alleen de kwaliteit van de voorkant belangrijk, maar ook de integratie met de back-office. Vaak zie je mooie portalen op internet, maar achter de schermen worden de formulieren gewoon uitgeprint en in papieren dossiers door de organisatie gestuurd. Wij hebben gekozen voor een IT-infrastructuur, waarmee het hele proces automatisch en elektronisch afgehandeld kan worden. Dankzij BCT, dat naast het Zakenmagazijn ook het document management systeem en het workflow management systeem levert, is dat prima gelukt."

De gemeente Rijswijk is erg trots op de vergaarde plaats, maar staart zich er niet rijk op: "De ambitie, die we ooit hebben geformuleerd, was een plek bij de eerste honderd, maar nu kijken we toch voorzichtig naar de top 10. Niet zozeer voor onszelf, maar vooral ook omdat burgers belang hebben bij een goede dienstverlening. Om in de top 10 te komen hebben we tot 2010 nog een lijst met een tiental verbeterpunten af te werken. Zelf hebben we een lijst met 97 verbeterpunten opgesteld, waaraan we nog willen werken. Aan de voorkant gaat het bijvoorbeeld om de uitbreiding van het aantal formulieren, meer functionaliteit op de website en innovatieve toepassingen zoals gepersonaliseerde nieuwsbrieven. Aan de achterkant om de programmering en de koppeling van systemen, waardoor werkprocessen nog sneller in gang gezet en uitgevoerd kunnen worden," aldus de voorlichter.