2min

Tijdens de keynote van het jaarlijkse IT Symposium deelde Gartner adviezen voor IT-beslissers en CIO’s die worstelen met economische onzekerheid. Volgens de organisatie kunnen bedrijven de komende maanden en jaren overleven door te investeren in de juiste technologie.

Het jaarlijkse Gartner IT Symposium vindt van 7 november tot en met 10 november plaats in Barcelona. Met verloop van het evenement organiseert Gartner meerdere presentaties over de staat en toekomst van de IT-industrie.

In een recente survey van Gartner gaf slechts 31 procent van de medewerkers aan dat ze over de technologie beschikken die nodig is om hun werk te doen. Er is ruimte voor verbetering.

Gartner is van mening dat bedrijven economische onzekerheid kunnen overleven door medewerkers te faciliteren. Volgens de organisatie maken de juiste investeringen het verschil. Tijdens de keynote van het IT Symposium deelde Gartner drie adviezen voor IT-beslissers en CIO’s.

Frictie, AI en innovatie

Allereerst adviseert Gartner een focus op het verminderen van frictie. De organisatie beschouwt frictie als werkzaamheden die onnodig moeilijk zijn, bijvoorbeeld omdat een medewerker onvoldoende voor een taak is getraind. “Door frictie weg te nemen en te investeren in digitale vaardigheden kunnen bedrijven betrokken medewerkers creëren”, aldus Gartner.

Ten tweede adviseert Gartner investeringen in artificial intelligence. Volgens de organisatie focussen bedrijven te vaak op productiviteit in plaats van impact. Gartner raadt aan om te kijken naar de resultaten van een medewerker in plaats van handelingen en gedrag. Volgens de organisatie kunnen investeringen in artificial intelligence de impact van personeel verhogen.

Ten derde adviseert Gartner om te blijven innoveren tijdens periodes van economische onzekerheid. Voorzichtigheid is logisch wanneer de inkomsten dalen, maar dat moet volgens Gartner niet ten koste gaan van innovatie. De organisatie houdt een jaarlijkse Hype Cycle van opkomende technologieën bij. “Bedrijven die vroeg experimenteren met Hype Cycle-technologieën lopen voor op de rest”, aldus Gartner.

Duurzaamheid

Naast investeringen in personeel en innovatie adviseert Gartner een focus op duurzaamheid. Overheden verplichten bedrijven wereldwijd om uitstoot terug te dringen. Vandaar raadt Gartner investeringen aan in technologieën met zowel duurzame als financiële voordelen.

Een voorbeeld is autonomous sourcing, waarbij artificial intelligence, machine learning en natural language processing worden gebruikt om leveranciers van onderdelen en grondstoffen te vinden. Autonomous sourcing biedt niet alleen toegang tot kosteneffectieve leveranciers, maar evengoed tot duurzame leveranciers.

Daarnaast wijst Gartner op het belang van technologie voor energie-efficiëntie. De organisatie adviseert CIO’s om de cloud, data en analytics te gebruiken om vast te stellen hoeveel energie een organisatie verbruikt. Investeringen in energy and optimisation systems (EMOS) maken het vervolgens mogelijk om energieverbruik terug te dringen.

Tip: Datacenter moderniseren of toch een cloudmigratie?