min

Tags in dit artikel

, ,

Door de veranderingen die de EU vorige week heeft doorgevoerd rondom de Telecomwetgeving, zal er straks voortaan eerst toestemming gevraagd moeten worden door online adverteerders en uitgevers voor het gebruik van cookies.

Door de maatregelen van de EU moet de online privacy beter worden beschermd. De formaliteiten die nodig zijn voor deze maatregel, zullen in de loop van de komende weken uitgevoerd gaan worden. De nieuwe richtlijnen moeten door de lidstaten van de EU binnen 18 maanden worden doorgevoerd.

De nieuwe maatregel richt zich vooral op spyware, datalekken, cookies en spam. Hierdoor moeten communicatie aanbieders en de internet serviceproviders waarvan klantgegevens op straat belanden de klant hier voortaan verplicht over informeren.

Vooral de maatregel tegen cookies zullen niet met open armen worden ontvangen door de online adverteerders omdat cookies veel gebruikt worden om gericht te adverteren. De gebruikers moeten in de toekomst de keuze kunnen maken welke informatie in een cookie wordt bewaard.
Straks kun je dus een cookie die gebruikt wordt bij een online betaling geen toestemming geven om informatie op te slaan.
Ook zullen internet providers hierdoor verplicht worden om actieve maatregelen te nemen tegen spammers.