2min

De digitale ontwikkeling van de EU, zoals vastgelegd in het Digital Decade Policy Programme (DDPP) in 2021, heeft op verschillende fronten nog een impuls nodig. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde voortgangsrapport State of the Digital Decade.

Het tussenrapport laat de voortgang van de doelstellingen zien die in 2021 in het EU DDPP-tienjarenplan werden geformuleerd. Hierbij is gekeken naar de vooruitgang op het gebied van digitale vaardigheden, digitale infrastructuur en de digitale transitie van bedrijven, inclusief het gebruik van AI. Ook is gekeken hoe deze voortgang effect heeft op een veilige en duurzame digitale transitie.

Digitale infrastructuur

Uit het rapport blijkt dat er, ondanks vooruitgang, op verschillende terreinen nog werk aan de winkel is. Tegen 2030 is 55 procent van de landelijke gebieden nog steeds niet gedekt door moderne vaste en mobiele netwerken en ontbreekt voor 9 procent een vaste internetverbinding.

Volgens het rapport moeten lidstaten daarom 200 miljard euro extra in de ontwikkeling van de digitale infrastructuur steken om de gigabit- en 5G-doelstellingen voor 2023 te halen.

Verder moeten lidstaten meer investeren in het ontwikkelen van interne chipontwerpen en chipfabricagemogelijkheden. Hierdoor kan de EU sneller onafhankelijk worden van chipfabrikanten in andere werelddelen, zoals is vastgelegd in de European Chips Act.

Transitie bedrijfsleven

Op het gebied van de digitale bedrijfstransitie constateert het tussenrapport dat de doelstellingen voor alle bedrijven in de EU, grote en specifiek mkb-bedrijven, nog niet op weg zijn om behaald te worden.

Tegen 2030 slechts gebruikt 66 procent van alle EU-bedrijven clouddiensten, 34 procent big data en 20 procent AI-toepassingen. Slechts 69 procent van de mkb-bedrijven heeft in hetzelfde jaar een basisvorm van digitaal werken. Hierbij zijn er wel afwijkingen tussen de lidstaten onderling.

Lidstaten moeten meer bewustzijn rondom digitale transitie voor bedrijven creeren, zoals het stimuleren van het gebruik van de European Digital Innovation Hubs (EDIH’s). Ook kan het aantal Europese tech unicorns, in vergelijking met andere landen in de wereld, omhoog.

Overige diensten en terreinen

Voor de digitalisering van publieke diensten ziet het EU-onderzoek positieve signalen. Wel moeten lidstaten meer investeren in het verbeteren van grensoverschrijdende diensten en de (digitale) prestaties van publieke diensten.

Ook het zorgen voor voldoende digitale vaardigheden van de inwoners loopt nog niet als het moet. Tegen 2030 beschikt slechts 59 procent van alle EU-inwoners over digitale basisvaardigheden. Ook loopt de werving van de 20 miljoen benodigde ICT-specialisten achter.

Vervolgstappen

Het rapport bepleit een aantal vervolgstappen, waaronder aanbevelingen en maatregelen voor die terreinen  waarin de voortgang onvoldoende is. Lidstaten moeten deze vervolgstappen inplannen in hun eigen digitale ontwikkelingsplannen en deze per 9 oktober 2023 openbaar maken.

Ook zal de Europese Commissie met vervolgstappen komen om de digitale doelstellingen van de EU tot een goed einde te brengen.

Lees ook: Europa reguleert met Digital Services Act en Markets Act; wat betekent dit?