2min

Het Belgische chiponderzoekscentrum imec uit Leuven verwacht dat tegen 2035 er ongeveer 1.950 nieuwe medewerkers bijkomen. De groei van het personeelsbestand is een onderdeel van een overkoepelend plan voor de uitbreiding van het onderzoekscentrum.

Imec verwacht de komende jaren zijn initatieven omtrent chiponderzoek flink te kunnen uitbreiden, schrijft De Tijd. Men hoopt dit onder meer te bewerkstelligen door een recente subsidie van 750 miljoen euro van de Europese Unie en een even groot bedrag van de Vlaamse overheid.

Het bedrag van de Vlaamse overheid is bestemd voor het bouwen van een nieuwe cleanroom. Voor deze cleanroom zal het Nederlandse ASML gratis de hoogwaardige chipproductiemachines ter beschikking stellen.

Het chiponderzoekscentrum is op dit moment het enige onderzoeksinstituut ter wereld dat chips met een proces kleiner dan dat van een nanometer ontwikkelt en fabriceert.

Meer personeel nodig

Deze ontwikkelingen betekenen op hun beurt dat er flink meer personeel bij moet. Imec verwacht daarom dat er tot 2035 ongeveer 1.950 nieuwe medewerkers bijkomen. Op dit moment heeft het Belgische chiponderzoekcentrum ongeveer vijfduizend medewerkers, waarvan ongeveer vierduizend op de locatie in Leuven.

Het nieuw te werven personeel voor imec moet in alle functies terechtkomen, van operatoren en technici tot  natuurkundige en chemische onderzoekers en promovendi. Ook moet de samenwerking met universiteiten worden versterkt.

Onderdeel European Chips Act

Het uitbreiden van het personeelsbestand is onder meer een gevolg van de EU Chips Act waarmee de EU minder afhankelijk wil worden van andere landen en regio’s voor de chipproductie. De EU-chipproductie moet daarom tegen 2030 zijn verdubbeld.

Tip: Dit zijn de plannen voor de Europese chipproductie

Imec wil hier, samen met het Franse onderzoeksinstituut Leti en het Duitse Fraunhofer, gevolg aan geven en van de regio Leuven het kloppend hart te maken van de Europese chipproductie.

Masterplan

Het chiponderzoekscentrum heeft daarom hiervoor een overkoepelend plan ontwikkeld waarvan de gewenste personeelsuitbreiding een onderdeel is. Ook is imec van plan de locatie in Leuven verder uit te breiden en is hierover nu in gesprek met buurtbewoners.

Lees ook: imec en ASML gaan samen geavanceerde processoren ontwikkelen