Oracle betaalt 46 miljoen dollar om te schikken in een fraudezaak waarin Sun Microsystems verwikkeld is. Sun Microsystems zou op illegale wijze opdrachten van de Amerikaanse overheid hebben binnengehaald. Oracle nam Sun Microsystems recentelijk over voor 5,6 miljard dollar.

Sun zou volgens de openbaar aanklager tussen 1998 en 2006 Accenture smeergeld hebben betaald voor gunstige adviezen. Accenture was ingehuurd door de Amerikaanse overheid om ze te begeleiden bij het overstappen naar nieuwe software. De totale contractwaarde zou meer dan honderden miljarden dollars zijn. Ook zou Sun zich schuldig hebben gemaakt aan het onjuist en onvolledig informeren van betrokken bij contractonderhandelingen van het Amerikaanse Postbedrijf.

Sun is een van de vijf bedrijven die een schikking moet betalen in deze zaak. Ook andere bedrijven mochten voor de rechter verschijnen, zo stonden ook HP, EMC, IBM, PwC en Computer Sciences Corporation voor de rechter. Zij kozen er allen voor om te schikken, HP moet 55 miljoen dollar betalen, EMC 87,5 miljoen, IBM 3 miljoen, PwC 2,3 miljoen en de Computer Scienes Corporation 1,4 miljoen.

Deze bedrijven werden in 2007 aangeklaagd door Neil Roberts en Normal Rille. Beide staan in Amerika bekend als klokkenluiders. Het ministerie van Justitie sloot zich vervolgens aan bij de zaak.