De rechtszaak tussen Oracle en Google betreffende het gebruik van Java in Android heeft een eerste jury-uitspraak gekregen, maar het besluit is nog verre van definitief. Een jury acht Google schuldig aan het schenden van de auteursrechten voor Java van Oracle, maar de volledige jury is nog niet tot een unaniem oordeel gekomen over de vraag of Google dit al dan niet mocht doen, gezien het fair use-principe.

De jury in San Francisco heeft deze uitspraak gisteren gedaan, maar het oordeel is nog verre van definitief omdat er geen eensgezindheid bestaat. De jury vindt dat Oracle heeft bewezen dat Google de auteursrechten van Java heeft geschonden met de ontwikkeling van Dalvik, een virtuele machine welke door Android gebruikt wordt.

Of Dalvik, een soort Java-kloon, echter als een resultaat van fair use gezien kan worden, is een punt waarover de jury geen unanieme beslissing kon nemen. Google heeft 37 API’s nagemaakt, maar Oracle heeft volgens de jury namelijk de indruk gewekt dat Java gebruikt mag worden door derden. De rechter heeft besloten dat de jury geen oordeel mag vellen over de fair use-kwestie. Dit besluit zal op een later tijdstip genomen moeten worden. De advocaten van Google besloten daarop echter om een verzoek neer te leggen waarmee de zaak nietig verklaard moet worden, maar ook dit verzoek wordt op een later tijdstip behandeld.

De rechter heeft de advocaten van Oracle inmiddels gesommeerd om met goed bewijs te komen om tot een geloofwaardige claim te kunnen komen. Oracle moet onder andere bewijzen dat Google inkomsten heeft gegenereerd met Android. Op een aantal andere punten heeft Google een overwinning geboekt. De zoekgigant werd namelijk niet schuldig bevonden op andere aanklachten over documentatie en het gebruik van andere onderdelen van Java.

Oracle vindt de beslissing van de rechtbank een overwinning, ook al is de jury het niet unaniem eens. "Het overtuigende bewijs toont aan dat Google wist dat het een licentie nodig had voor Java", aldus een woordvoerder van Oracle.

De komende weken zal de jury zich buigen over het vraagstuk of Google twee patenten heeft geschonden. Tevens moet er een bedrag bepaald worden dat Google als schadevergoeding zou moeten betalen, mocht het inderdaad zo ver komen.