2min

De Europese Commissie heeft vandaag laten weten dat het onderzoek gaat doen of Microsoft de afspraken wel is nagekomen die in 2009 zijn gemaakt omtrent het browserkeuzescherm. Microsoft werd destijds gedwongen om Windows-gebruikers te laten kiezen welke webbrowser ze wilde gebruiken. De EU heeft aanwijzingen dat Microsoft zich niet geheel aan de afspraken heeft gehouden.

Microsoft werd in 2009 gedwongen om het browserkeuzescherm aan te bieden omdat het bedrijf misbruik had gemaakt van zijn marktdominantie en Internet Explorer standaard meeleverde met Windows. Nu zijn er aanwijzingen dat Microsoft met Windows 7 met Service Pack 1 niet voldoet aan de afspraken omtrent het browserkeuzescherm.

"We nemen het nakomen van onze beslissingen zeer serieus", aldus Joaquin Alunia, lid van de Europese Commissie. "Ik vertouwde erop dat de rapporten van het bedrijf correct waren. Maar het lijkt er nu op dat dit niet het geval is, daarop is er actie ondernomen. Als uit het onderzoek blijkt dat Microsoft de afspraken niet is nagekomen kan het rekenen op sancties."

Microsoft riskeert een boete van tientallen tot mogelijk honderden miljoenen euro’s als blijkt dat het bedrijf zich niet aan de regels van het browserkeuzescherm heeft gehouden.

Microsoft heeft inmiddels aan Reuters laten weten dat door een technische fout het browserkeuzescherm inderdaad niet is getoond op computers waarop Windows 7 met Service Pack 1 is voor geïnstalleerd. Het gaat hierbij om computers die zijn uitgeleverd vanaf februari 2011. Als oplossing biedt Microsoft aan om het browserkeuzescherm 15 maanden langer aan te bieden. De verplichting vanuit de EU om het browserkeuzescherm aan te bieden geldt namelijk voor een periode van 5 jaar. Of Microsoft weg komt met deze oplossing of dat de EU alsnog overgaat tot sancties is even afwachten.