Nokia schiet Apple te hulp bij de patentenstrijd tegen Samsung. De Finse fabrikant sprak zich uit tegenover de rechtbank ten gunste van Apple in amicus curiae. Apple verloor in december een rechtszaak draaiende om de geclaimde schending van patenten door Samsung. Apple had gewild dat Samsung een verkoopverbod zou krijgen voor de verkoop van 26 producten, maar de rechter stemde hier niet mee in.

De brief die Nokia aan de rechtbank voorlegt is verzegeld en de inhoud blijft daarmee onbekend, maar een meegezonden motie verheldert het standpunt van de Finse producent. Nokia begint door te wijzen op de belangen van het bedrijf aan beide kanten. Nokia bezit zelf veel patenten, maar zou aan de andere kant ook zelf aangeklaagd kunnen worden voor schending.

Het bedrijf stelt dat het patentrecht de ontwikkeling van technologie voor het algemeen belang niet in de weg mag staan, maar steunt ook een permanent verbod op producten die rechten schenden "onder de juiste omstandigheden".

De grenzen van het patentrecht, gesteld door rechter Koh, zouden grote schade toebrengen aan het Amerikaanse patentbeschermingssysteem, zo vindt Nokia. De lat om patentrecht te laten gelden zou door de rechter zo hoog zijn gelegd, dat het voor Apple en toekomstige aanklagers moeilijk of niet haalbaar is om hun gelijk te halen. Apple moet namelijk bewijzen dat het schenden van de patenten heeft geleid tot betere verkopen van Samsung’s telefoons. Apple bleek dit niet te kunnen en daarom stemde de rechter niet in met de eis van het bedrijf. Nokia acht Apple’s taak echter onmogelijk. Dat zou volgens Nokia zorgen voor een ongezond patentsysteem waarbij elke fabrikant de patenten van een ander kan schenden.

Apple gaat in beroep tegen de uitspraak. Vooralsnog is Nokia de enige fabrikant die zijn steun hiervoor heeft uitgesproken.