Er lijkt een einde te komen aan het getouwtrek tussen het Koreaanse Samsung en de Europese Unie vanwege een geschil omtrent het al dan niet onterecht toe-eigenen van een patent. Dit patent zou volgens de aanklager een FRAND-patent betreffen, oftewel een standaard-essentieel patent dat vrij gebruikt zou moeten worden door andere fabrikanten omdat er nauwelijks omheen valt te werken.

Wanneer bedrijven een techniek ontwikkelen die ten grondslag kan liggen aan bepaalde standaarden die als essentieel kunnen worden beschouwd voor de betreffende sector, kan er besloten worden dat er op deze ontwikkelde techniek een zogenaamd FRAND-patent wordt uitgegeven. FRAND staat voor Fair, Reasonable and Non-Discriminatory.

Volgens de laatste berichten van de Europese Unie zou het voorstel van een schikking van Samsung in overweging worden genomen, waarbij enkele grote spelers in de markt om commentaar over de zaak wordt gevraagd. Deze schikking zou alleen gelden voor patenten die gerelateerd zijn aan de techniek die een rol speelt bij mobiele communicatie.

De schikking zou voornamelijk inhouden dat Samsung gedurende een periode van vijf jaar geen dwangbevelen op basis van een eventuele schending van haar huidige en toekomstige standaard-essentiële patenten gaat aanvragen tegen bedrijven die instemmen met bepaalde voorwaarden. In deze voorwaarden wordt een onderhandelingskader beschreven met een tijdsduur van twaalf maanden, waarbinnen Samsung en de gebruiker van een standaard-essentieel patent tot overeenstemming zullen moeten komen.

Sinds enkele jaren terug werd Samsung aan de tand gevoeld vanwege deze slepende antitrustzaak. Begin 2012 spanden de Koreanen een rechtszaak aan tegen Apple, omdat dit bedrijf volgens de Koreaanse fabrikant patenten onrechtmatig zou gebruiken. Hierin kreeg Samsung geen gelijk en werd het zelfs beschuldigd van misbruik van haar dominante marktpositie.

Samsung vindt zelf dat het geen overtredingen heeft begaan. Toch zijn zowel Apple als Samsung zeer gedreven wanneer het gaat om het aankaarten van schending van patenten van eigen ontwikkelde technieken door andere fabrikanten. Tot nog toe heeft geen van beide bedrijven een beslissende tik uit kunnen delen, maar deze antitrustzaak speelt Samsung waarschijnlijk sowieso niet in de kaart.