Samsung beschuldigt advocaat Apple van racisme

Vannacht hebben de advocaten van Apple en Samsung hun slotrede gehouden in de rechtszaak betreffende de herwaardering van de boete die Samsung zal moeten betalen voor het schenden van Apple’s patenten. Samsung heeft nog getracht het proces nietig te laten verklaren vanwege vermeend racisme vanuit een advocaat van Apple.

Eén van de onderwerpen die Apple’s advocaat Harold McElhinny aanhaalde was de noodzaak van het beschermen van intellectuele eigendom. Hij vergeleek dit met de televisie-industrie in de Verenigde Staten. Veel Amerikaanse fabrikanten maakten televisies, maar werden gedwongen te stoppen omdat ze hun intellectuele eigendom niet beschermden. "Onze economie zal verdwijnen als de straf voor het overtreden van de wet slechts een minieme boete bedraagt. Samsung’s kopieergedrag zal dan succesvol blijken."

Samsung’s advocatenteam reageerde gepikeerd op deze uitspraak en trachtte de gehele rechtszaak nietig te laten verklaren op basis van racistische uitspraken vanuit McElhinny. Dit verzoek werd echter afgewezen door rechter Lucy Koh. Samsung’s advocaten bleven echter volhouden, waarop Koh besloot om de jury op te roepen en aan te geven dat hun gevoel over wat voor ras dan ook geen gevolgen mag hebben voor hun besluit.

Volgens een verslaggever van Reuters haalde McElhinny overigens geen ras aan en is de aangehaalde historie van de Amerikaanse TV-fabrikanten tegenwoordig algemeen geaccepteerd.

Bron:The Verge