2min

Vandaag heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd om de Europese digitale markt te hervormen naar één grote digitale Europese markt in plaats van 28 per lidstaat. De doelstelling is om veel van deze plannen eind 2016 te verwezenlijken, een stuk sneller als 2020 waar eerst vanuit werd gegaan. De voorstellen worden nu uitgewerkt en dan zullen de lidstaten hierover moeten beslissen.

De voorstellen van de commissie zijn samengevat in drie pijlers, de eerste is "Betere toegang voor consumenten en bedrijven tot digitale goederen en diensten in Europa.", de tweede is "De juiste voorwaarden en een gelijkwaardig speelveld creëren voor digitale netwerken en innovatieve diensten"[li] en de laatste "Het groeipotentieel van de digitale economie maximaliseren".

Zo wil de Europese Commissie dat de regelgeving om binnen Europa online te shoppen eenvoudiger en beter wordt. Zo wil de Commissie onder meer het consumentenrecht gelijk trekken en dit beter en sneller gaan handhaven. Daarnaast moet het bezorgen van pakketten efficiënter en goedkoper worden. Verder wil de Commissie een einde maken aan prijsdiscriminatie op basis van locatie, het zogenaamde geoblocking. Bij sommige autoverhuurbedrijven betaal je bijvoorbeeld meer op basis van het land waar je woonachtig bent.

Er moet een moderne Europese copyright wetgeving komen waardoor contentmakers nieuwe mogelijkheden krijgen, wat hieronder wordt verstaan is niet helemaal duidelijk. Voor de consument moet content straks ook consumeerbaar zijn in alle lidstaten. Dat je bijvoorbeeld films die je in Nederland hebt gekocht bij een digitale dienst kan blijven bekijken als je een andere lidstaat bezoekt. Ook moeten bedrijven die audiovisuele producties verspreiden dit ook eenvoudig in andere lidstaten kunnen doen, bijvoorbeeld dat je de Nederlandse Netflix-collectie ook in Spanje kan bekijken waar het bedrijf nu nog niet actief is. Netflix moet dus meteen een overeenkomst kunnen sluiten voor heel Europa en niet in Spanje hoeven te onderhandelen of Nederlanders op vakantie nu wel of niet hun content mogen bekijken.

Het herzien van de telecommarkt waarbij de uitgifte van frequenties voor bijvoorbeeld mobiel internet volgens Europese standaarden gebeurd, er nog meer wordt geïnvesteerd in breedband en het speelveld voor marktspelers gelijk wordt gemaakt, zowel voor bestaande als nieuwe spelers. Netneutraliteit wordt niet expliciet genoemd maar valt hier ook onder, net als het afschaffen van de roamingkosten.

De Europese Commissie wil ook een onderzoek naar de effecten van zoekmachines, app stores en social media. De Commissie wil weten welke effecten deze diensten hebben op de markt, wat voor informatie ze verzamelen, bewaren en delen en hoe het met de privacy van gebruikers is geregeld.

Het zal nog spannend worden of de Europese Commissie het voor elkaar krijgt om dit voor eind 2016 te realiseren. De lidstaten zijn al enige tijd in discussie over zaken als netneutraliteit en het afschaffen van de roamingkosten en een oplossing daarvoor is nog niet dichtbij.