Ziggo heeft het afgelopen kwartaal opnieuw te kampen gehad met klanten die opzeggen en kiezen voor de concurrent. Ruim 50.000 klanten vertrokken bij het bedrijf. Daarmee heeft het bedrijf in 2015 maar liefst 200.000 klanten zien vertrekken. De provider noemt als oorzaak de sterke concurrentie en de afgenomen marketingbudgetten.

Sinds Ziggo is gefuseerd met UPC is het een in neerwaartse spiraal terechtgekomen en die heeft het bedrijf nog niet weten te om te buigen. Steeds meer klanten kiezen ervoor om hun internet en televisiediensten elders af te nemen. De vraag voor Ziggo is op dit moment wanneer de bodem is bereikt.

Ziggo verloor het afgelopen kwartaal 35.400 klanten die het televisie basispakket afnamen, 15.900 klanten met een uitgebreid televisiepakket en 7100 vaste telefonieklanten. Wel wist het bedrijf 6500 nieuwe internetklanten voor zich te winnen, maar in totaal vertrokken er 51.300 klanten. Ziggo heeft nu in totaal nog 4,09 miljoen klanten over, een jaar geleden stond de teller nog op 4,29 miljoen. De vraag is of de provider dit jaar onder de 4 miljoen gaat uitkomen.

Ziggo ziet voornamelijk de sterke concurrentie en de lagere marketingbudgetten als voornaamste reden voor het verlies aan klanten, maar ook de netwerkwerkzaamheden en prijsverhogingen noemt Ziggo als mogelijke oorzaak. Op internet verschenen tijdens de fusie van UPC en Ziggo enorm veel klachten over het televisiesignaal van voormalige Ziggo-klanten, dat is bij veel mensen een heel stuk slechter geworden en dat is voor veel mensen een reden geweest om op te zeggen.

Inmiddels lijken die fusie perikelen voorbij, maar Ziggo ziet nog steeds zijn klanten weglopen. Vandaar dat er nu een nieuwe strategie op tafel ligt, namelijk een fusie met Vodafone, zodat het bedrijf ook veel eenvoudiger mobiele diensten en quad-play-abonnementen kan verkopen. Of dat gaat zorgen voor meer succes is echter nog maar de vraag, ook moeten de toezichthouders hier nog goedkeuring voor geven.