1 min

De Europese Commissie is naar verluidt stappen aan het ondernemen om een nieuwe antitrustzaak tegen Google op te starten. Ditmaal betreft het een zaak over Android, het mobiele besturingssysteem van de zoekgigant.

Volgens drie mensen die bekend zijn met de gang van zaken rondom het onderzoek naar Google is aan concurrenten gevraagd om documenten betreffende het onderwerp in te leveren. Deze documenten moeten worden ontdaan van bedrijfsgeheimen, zodat ze geopenbaard kunnen worden. De laatste keer dat een dergelijk verzoek bij Google’s concurrentie werd ingediend, werd een maand later een zogeheten mededeling met punten van bezwaar naar de zoekgigant verzonden.

De Europese Commissie onderzoekt Android vanwege vermoedens rondom anti-competitief gedrag, omdat Expedia, Microsoft, Nokia en veertien andere bedrijven verenigd onder de naam FairSearch in april 2013 een klacht hadden ingediend. een vooronderzoek werd in april 2015 opgestart.

FairSearch is van mening dat Android als een trojan horse wordt ingezet om gebruikers de eigen diensten zoals Gmail en Maps door de strot te duwen. Dat zou een negatief effect op de markt hebben omdat concurrerende diensten benadeeld worden. Google zou fabrikanten ook hebben ontmoedigd om eigen Android-versies te ontwikkelen, waarbij alternatieve diensten worden geleverd.

Google is niet geheel onbekend met Europese antitrustzaken. Momenteel loopt een zaak betreffende machtsmisbruik met Google Shopping, waar Google de zoekresultaten zo zou manipuleren dat eigen diensten boven die van concurrenten worden geplaatst. Ook Google’s praktijken rondom advertenties en het ontduiken van belastingen wordt onderzocht.

Desgevraagd wilde Google geen commentaar geven.