Gisteren had de Tweede Kamer maar liefst tien uur nodig voor een debat over de nieuwe inlichtingenwet. Die moet het mogelijk maken voor de inlichtingendiensten om op grote schaal internetverkeer af te tappen. Oppositiepartijen vragen zich af of de AIVD en MIVD daarmee niet te veel bevoegdheden krijgen.

Oppositiepartijen als de SP, D66 en GroenLinks zijn vooral bang dat de inlichtingendiensten binnen de nieuwe wet beschikking krijgen over een digitaal sleepnet. Daarin zouden dan ook de gegevens van onschuldige burgers meegenomen worden en dat vinden ze geen goede manier om mogelijke terroristen in de gaten te houden.

Binnen de nieuwe inlichtingenwet zoals minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk voor ogen heeft, mogen de AIVD en de MIVD namelijk op grote schaal internetkabels aftappen. De oude wet stamt uit 2002 en daarin was het toegestaan om communicatie via de ether te onderscheppen. Tegenwoordig loopt veel verkeer via de kabel en daarom zou het aftappen daarvan een nieuwe bevoegdheid van de diensten moeten worden.

Vanuit de oppositie is er echter de vrees dat die bevoegdheden te zwaar zijn. De partijen wijzen er ook op dat er geen duidelijk gedefinieerde grenzen zijn binnen het wetsvoorstel. Dat is ook commentaar van toezichthouder CTIVD, dat vindt dat er duidelijkere beperkingen moeten zijn voor de AIVD en MIVD. Effectief toezicht zou anders niet meer mogelijk zijn.

Plasterk is het daar niet mee eens, hij stelt dat er geen massasurveillance plaats gaat vinden. De aftapbevoegdheden worden alleen ingezet na een gerichte onderzoeksopdracht, waarmee automatisch de reikwijdte wordt beperkt.

Naast regeringspartijen VVD en PvdA zijn ook de CDA, PVV en SGP positief over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Gezamenlijk zijn zij goed voor een Kamermeerderheid van 103 zetels en dus lijkt de kans groot dat de wet er volgende week gewoon door komt.  Aanpassingen zullen er vanuit de Tweede Kamer dan vermoedelijk ook niet meer komen.

Wellicht dat de oppositie wel nog iets kan halen in de Eerste Kamer, waar de wet vervolgens nog goedgekeurd zal moeten worden. Het kan zijn dat de leden van partijen daar meer garanties in de nieuwe inlichtingenwet willen zien, aangezien daar juist veel kritiek op is.