Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter een zogenaamde ‘aftapwet’, waarmee de Nederlandse inlichtingendiensten verregaande bevoegdheden krijgen rond het verzamelen van informatie op verbonden apparaten. De Kamer debatteert morgen over het voorstel en de kans lijkt groot dat de wet er doorheen komt.

Regeringspartij VVD en ook oppositiepartij CDA staan helemaal achter het plan. Zij willen naar het schijnt wel dat de afgetapte gegevens in Nederland zelf bewaard worden. De PvdA is kritischer maar vindt de wet in principe ook goed genoeg en stelt tegenover het ANP (via Telegraaf) dat die “een goede balans geeft tussen veiligheid en privacybescherming.”

Binnen de nieuwe inlichtingenwet wordt het voor de AIVD en MIVD mogelijk om grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel af te tappen. Gegevens die volgens de diensten relevant zijn zouden tot wel drie jaar bewaard mogen worden en de rest moet vernietigd worden. Het uitwisselen van gegevens met inlichtingendiensten uit andere landen wordt ook eenvoudiger.

Voor het aftappen van het internetverkeer moet de AIVD blijkens een uitleg die RTL Nieuws vorig jaar gaf, wel elke keer toestemming vragen aan een toetsingscommissie. Die commissie bestaat onder meer uit rechters, maar ook uit technici. Indien die toestemming er is, kan de inlichtingendienst alle informatie uit bijvoorbeeld een bepaalde wijk verzamelen.

De inlichtingendiensten stellen zelf dat het aftappen van complete internetkabels noodzakelijk is om terroristen makkelijker op te sporen. Door grote hoeveelheden metadata, bijvoorbeeld over het surfgedrag van een persoon, te verzamelen, kan er een gedetailleerd beeld ontstaan van de activiteiten van een persoon.

Critici vinden dat de diensten daarmee een sleepwet creëren, waarmee ze ook gegevens verzamelen van onschuldige burgers. Daarnaast vindt de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, dat de effectiviteit van het toezicht op de nieuwe bevoegdheden niet goed genoeg bewezen is en dat het gedurende drie jaar bewaren van gegevens te lang is. Aangezien er een meerderheid voor de wet lijkt te zijn in de Tweede Kamer, is de verwachting dat die morgen gewoon aangenomen wordt. Daarna zal de nieuwe inlichtingenwet nog langs de Eerste Kamer moeten, alvorens deze in werking treedt.