Vandaag heeft IBM een studie gepubliceerd die is uitgevoerd door het IBM Institute for Business Value. Het onderzoek is gedaan onder 1.500 business leaders, van bedrijven over de hele wereld, die verantwoordelijk zijn voor GDPR compliance. Daaruit blijkt dat bedrijven zich op grote schaal van data beginnen te ontdoen.

Het is een interessante ontwikkeling, want oorspronkelijk werd GDPR vooral gezien als een lastige nieuwe wetgeving. Compliance werd namelijk een stuk minder eenvoudig en er moet door de regelgeving heel anders worden omgegaan met consumentendata. Nu wordt het echter omarmd door bedrijven om hen te helpen het vertrouwen van consumenten terug te krijgen.

Veel bedrijven ontdoen zich van data

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan zeventig procent van de bedrijven begonnen is zich te ontdoen van de data die ze niet langer nodig hebben. 59 procent ziet GDPR als een manier om de security en privacy te verbeteren, of als katalysator voor nieuwe data gedreven business modellen.

Tegelijk gelooft slechts 36 procent van de bedrijven dat ze op 25 mei, als de regelgeving van kracht is, helemaal voldoet. IBM denkt dat de komst van de wetgeving enerzijds verdienmodellen compleet op de kop zal zetten. Tegelijk verwacht de gigant dat het vertrouwen dat consumenten in bedrijven hebben – vooral als het aankomt op persoonlijke gegevens – kan herstellen, mede hierdoor.

Dat komt vooral doordat zoveel bedrijven de gegevens waar ze toegang toe hebben verwijderen (70 procent). Tegelijk meldt 78 procent van de bedrijven dat ze het aantal personen dat toegang heeft tot persoonsgegevens flink terugdringen. Tachtig procent stelt verder dat de hoeveelheid persoonlijke gegevens die verzameld wordt ook minder is dan voorheen.

Veel bedrijven vinden het wel ingewikkeld dat de manier waarop ze met gegevens om moeten gaan anders wordt. Niet alleen zorgt het ervoor dat ze hun zakelijke processen moeten veranderen, ook zijn er veel strengere eisen aan de veiligheid en kost het soms dus geld om beter te voldoen.