2min

In juni 2016 bereikten de Europese Unie en de Verenigde Staten een akkoord over Privacy Shield. Maar wat het Europees Parlement betreft, gaat die wetgeving voorlopig niet gelden. Leden van het Europees Parlement hebben een resolutie aangenomen, waarin ze oproepen tot een tijdelijke schorsing van de overeenkomst.

Volgens de parlementariërs is dat nodig, omdat het mechanisme waarbij gegevens tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten overgedragen worden, niet “noodzakelijk dezelfde” bescherming voor EU-burgers biedt. Tot de Amerikaanse autoriteiten zelf aan de eisen voldoen, zou de afspraak dan ook geschorst moeten worden.

Voldoet niet aan GDPR

In de resolutie lezen we dat het Parlement van mening is, dat de Privacy Shield-overeenkomst niet voldoet aan de databeschermingswetten die de Europese Unie zelf bedacht heeft. Sterker nog: “de Commissie is er niet in geslaagd te voldoen aan Artikel 45(5) GDPR)”. Om die reden moet de Commissie de afspraak voorlopig schorsen “tot de Amerikaanse autoriteiten aan de voorwaarden voldoen”.

Momenteel steunen meer dan 3.300 organisaties op Privacy Shield om gegevens over te kunnen dragen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Denk aan bedrijven als Amazon, Facebook, Google, Microsoft en Twitter. Maar wat sommige privacyorganisaties betreft, gaat de wetgeving niet ver genoeg.

Dat volgens sommigen ook doordat president Donald Trump niet in wil staan voor de privacy van Amerikanen, laat staan Europeanen. Enige hervormingen in de Privacy Shield-wetgeving zouden dus nog wel eens ingewikkeld kunnen worden. Dat ook nu de Amerikaanse overheid de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) verlengd heeft met zes jaar. Dat houdt vooral in dat de Amerikaanse inlichtingendiensten zonder vooraf goedkeuring te moeten vragen, iedereen buiten de VS mogen bespioneren.

De EU zou gehoopt hebben, dat de Amerikanen – nu FISA verlengd is – de gelegenheid hadden aangegrepen om de wetgeving van een kleine update te voorzien. Daarin zouden enkele waarborgen ingebouwd moeten worden, waarbij privacy voorop zou komen te staan. Dat is helaas niet gebeurd, iets waar het Parlement niet blij over is in de resolutie.