Wanneer de zakelijke en de IT-kant binnen bedrijven echt goed samenwerken, kan dit veel opleveren. Dit is de belangrijkste conclusie uit een recent onderzoek van de consultants van PwC.

Dat samenwerking tussen de business en IT voor bedrijven veel meer kan opleveren, is eigenlijk wel algemeen bekend. Toch is het daarom handig dit zo nu en dan te herhalen, moeten de onderzoekers van PwC hebben gedacht.

Volgens het recente onderzoek is het op vooral managementniveau heel belangrijk dat de verantwoordelijken voor zowel de zakelijke kant van het bedrijf, als de technologie-of IT-kant op één lijn zitten. Hierdoor is het mogelijk makkelijker bepaalde gezamenlijk doelen te behalen. Denk daarbij onder meer aan het zich kunnen aanpassen aan de snel veranderende markt en het sneller en meer efficiënt uitvoeren van de activiteiten.

Digital IQ Leaders

PwC noemt de managers die met elkaar op één lijn zitten zogenoemde ‘Digital IQ leaders’. Ongeveer een vijfde van de 1.000+ respondenten kan als een Digital IQ leader worden gezien. Deze specifieke managers zijn volgens de consultants vaker geneigd in technologie te investeren die hun doelen sneller kan verwezenlijken.

Denk hierbij aan investeringen in onder meer cloudtechnologie, zakelijke applicaties, infrastructuur en ontwikkelplatforms. Ook zijn dit type managers ook vaak geïnteresseerd in het toepassen van diverse technologische oplossingen voor het automatiseren van de diverse processen. Dit laatste geeft hen de mogelijkheid sneller te opereren en meer tijd te besteden aan zaken die meer waarde opbrengen en hierbij meer op inzichten te sturen.

Uiteindelijk levert dit de betreffende bedrijven betere financiële prestaties op. Ook doen deze bedrijven meer aan innovatie en weten hun productiviteit te vergroten.

Drietal kernvoorwaarden

PwC komt natuurlijk met advies hoe Digital IQ managers al deze prestaties nog beter kunnen bewerkstelligen en zo hun bedrijven winstgevender, innovatiever en vooral productievermaken. Managers moeten daarvoor aan drie kernvoorwaarden voldoen.

In de eerste plaats moeten zij het hele bedrijf bij de digitale strategie betrekken. Voor het behalen van de doelen moeten zij iedereen op één lijn zien te krijgen. Dit betekent ook dat zij de security- en risicospecialisten bij hun (digitale) plannen moeten betrekken vanaf het eerste begin. Security, compliance en governance moeten zo helemaal in het transitieproces naar de cloud zijn ingebakken. Dit stimuleert het vertrouwen bij de uiteindelijke klanten.

Daarnaast moeten de Digital IQ-managers het hele ecosysteem bij hun digitale transitieproces betrekken. Dus ook het hele proces tussen gebruikers onderling, tussen leverancier en gebruikers, tussen leverancier en partner en tussen partners onderling. Het opschalen van de digitale transitie os daarom heel belangrijk.

Tot slot moeten Digital IQ-managers een ‘value story’ ontwikkelen voor de te nemen cloudstrategie. Hierdoor raken belanghebbenden beter overtuigd en krijgen deze meer vertrouwen. Dit betekent volgens PwC ook dat bedrijven specifieke keuzes moeten maken over hoe cloudtechnologie hen kan helpen bij het behalen van de gestelde doelen, welke digitale technologische mogelijkheden het gaat ontwikkelen, welke klantenproblemen worden opgelost en welke rol het bedrijf gaat spelen binnen de bedrijfssector en aanverwante ecosystemen.

Tip: Moet iedereen kiezen voor High Performance Teams?