2min

De Verenigde Staten verscherpt de exportregels voor chiptechnologie naar China, wat ook betrekking heeft op ASML. Impact op de jaaromzet van het bedrijf heeft dat voorlopig nog niet, volgens de chipfabricagegigant.

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft nieuwe exportbeperkingen opgelegd voor de export van processors en technologie voor de fabricage ervan naar China. Vooral betreft dit de export van AI-processors van onder meer Intel en Nvidia. Deze bedrijven mogen de meest geavanceerde modellen niet meer leveren aan tientallen landen buiten China.

Dit om te voorkomen dat via deze landen toch de AI-processors in Chinese handen komen en mogelijk voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt.

Dichten van gaten

De sancties gaan nog een stap verder en treffen ook de producenten van de hoogwaardige machines die de processors fabriceren, vaak afkomstig van de Nederlandse marktleider ASML. De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om eventuele ‘gaten’ die bij de vorige restricties nog openstonden te dichten. Ze betreffen vooral de onderdelen binnen chipfabricagemachines. Niet alleen de meest geavanceerde, maar ook oudere types machines. Mocht tot nu toe een klein percentage hiervan uit Amerikaanse onderdelen bestaan, is dit nu helemaal verboden. Ook deze onderdelen mogen niet meer (indirect) naar China worden geëxporteerd.

Hoewel de meeste onderdelen van de chipfabricagemachines van ASML uit Europese onderdelen bestaan, zitten er ook enkele Amerikaanse onderdelen in waar de machines niet zonder kunnen. De nieuwe exportrestricties zorgen er dus voor dat ook andere types machines dan de hoogwaardige EUV-machines niet meer naar China kunnen gaan.

In een eerste reactie geeft ASML aan dat het de impact van de nieuwe restricties nog moet beoordelen. Ook wordt het Amerikaanse ministerie van Handel om meer opheldering gevraagd. ASML gaat ervan uit dat de nieuwe restricties in eerste instantie voor een aantal fabrieken in China gaat gelden.

Verder geeft de chipfabricagegigant aan dat het verwacht dat geleidelijk minder machines aan China zullen worden verkocht, maar dat deze elders in de regio een afnemer zullen vinden. Bovendien verwacht ASML dat de nieuwe restricties geen impact hebben op de omzet voor dit jaar.

Tip: Canon jaagt met chipmachines op monopolie van ASML