Google: Android is gratis omdat we apps kunnen meeleveren

Google heeft gereageerd op de beschuldigingen van de Europese Commissie, waarin wordt gesteld dat Google machtsmisbruik pleegt door fabrikanten te dwingen om een hele serie aan Google-apps mee te leveren op een Android-smartphone, in plaats van fabrikanten de keuze te geven alleen de Google Play Store te installeren.

Hoewel de aanklacht van de Europese Commissie een heel stuk langer is, komt het erop neer dat Android-fabrikanten worden gedwongen door Google om een flink lijstje aan Google-apps voor te installeren op hun smartphones en tablets. De fabrikanten hebben hier eigenlijk geen keuze in, Android is weliswaar gratis, maar als je gebruik wil maken van de Google Play Store, wat essentieel is voor het gebruik, moet je alle andere Google-apps ook installeren.

Daarnaast is het voor concurrenten van bepaalde Google Apps onmogelijk om standaard op Android meegeleverd te worden. Zo kan Microsoft bijvoorbeeld niet de Edge Browser, Bing zoekmachine of Bing Maps standaard laten meeleveren op Android, omdat Google dit niet toestaat, ook al zouden fabrikanten dat willen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Mozilla Firefox.

De vraag is nu of Google hiermee inderdaad zijn macht misbruikt, in Rusland zijn ze van mening van wel, in Europa wordt er nu goed naar gekeken en lijkt men deze mening te delen met de Russen. Google heeft nu kans gekregen om te reageren op de beschuldigingen.

Google stelt dat Android gratis is voor fabrikanten omdat het deze serie aan apps kan meeleveren. Google verdient namelijk fors aan de apps die worden meegeleverd. Allereerst natuurlijk aan de Google Play Store, waar apps tegen betaling zijn te verkrijgen, maar het meeste geld komt uit de Google Zoek-app die standaard op elk hoofdscherm is te vinden. Als Google al die apps niet meer mee mag leveren dan kan het Android niet langer gratis aanbieden. Nu is Android open source en dus ook gratis, maar Google kan wel een prijskaartje hangen aan het gebruik van de Google Play Store, mocht de Europese Commissie besluiten om Google te verplichten de Play Store ook los aan te bieden. Daarmee liggen de kaarten meteen open op tafel.

Het is nu aan de Europese Commissie om hier weer op te reageren.