1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Een Ierse internetprovider, Eircom genaamd, heeft besloten dat de klanten die illegaal muziek downloaden vanaf heden afgesloten worden van het netwerk. De provider zal de toegang tot het internet ontzeggen wanneer zij erachter komt dat er illegaal gedownload wordt.

Uit een rechtzaak dat Eircom afgelopen week heeft gehad met vier grote platenmaatschappijen, EMI, Sony, Universal en Warner is gekomen dat Eircom software moet installeren dat zogenaamde "vingerafdrukken" van een muziekbestand moet herkennen als het verstuurd wordt over het netwerk. Op deze manier kan achterhaald worden of een bestand illegaal verstuurd wordt of niet.

Doordat Eircom bang is dat het installeren van deze software invloed zou hebben op de verbinding en inbreuk zou maken op de privacywetten heeft zij een overeenkomst gesloten met de vier platenmaatschappijen. Nu is besloten dat wanneer ontdekt wordt dat een klant illegaal muziek downloadt deze twee maal een waarschuwing krijgt. Bij een derde waarschuwing zal de klant afgesloten worden van het internet.

De vier platenmaatschappijen hebben afgesproken met Eircom dat zij de IP-adressen van de personen waarvan bekend is dat zij illegaal downloaden door zullen spelen aan de provider.