VS gaan ontwikkeling AI meer stimuleren én reguleren

Abonneer je gratis op Techzine!

De verwachting is dat president Donald Trump een presidentieel bevel tekent waarin staat dat de Amerikaanse regering een actievere rol in de ontwikkeling en regulering van kunstmatige intelligentie moet spelen. Er is weinig bekend over het American AI Initiative, zoals de boel gaat heten, maar de bedoeling is dat er de komende zes maanden meer details volgen.

Vandaag publiceerde het Amerikaanse Office of Science and Technology Policy een korte samenvatting met daarin de vijf kernpunten van het initiatief. De bedoeling is bovenal dat de Amerikanen de manier waarop kunstmatige intelligentie ingezet wordt gaan reguleren en dat wetenschappers meer middelen ter beschikking krijgen om AI te ontwikkelen.

Meer geld en onderzoek

De eerste twee van de vijf kernpunten van het initiatief richten zich voornamelijk op het beschikbare budget. Onder het American AI Initiative wordt van federale agentschappen gevraagd om “investeringen in AI te prioriteren”. Ook moeten ze transparanter rapporteren over de uitgaven die ze doen in de richting van AI-gerelateerde projecten. Daarnaast levert de overheid wetenschappers meer middelen, waaronder extra geld voor hun onderzoek. Hoeveel geld er beschikbaar komt is niet bekend.

Ook willen de Verenigde Staten beter om kunnen gaan met de snelle verspreiding van AI-software en -diensten. Het White House Office of Science and Technology Policy zal daartoe een aantal vereisten opstellen die de ontwikkeling van “betrouwbare, robuuste, veilige, draagbare en bruikbare AI-systemen” ondersteunen. Het project zal ontwikkeld worden in samenwerking met medewerkers van diverse andere agentschappen, waaronder het ministerie van Defensie.

Tot slot zoekt het American AI Initiative een technische samenwerking met andere landen. Onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk en Canada leggen flinke nadruk op de ontwikkeling van de eigen AI-sector en willen een hoofdrol spelen. Samen kunnen ze, zo is de redenering, meer bereiken en allicht ook beter concurreren met China. Dat ziet AI als een belangrijke prioriteit.