2min

IT-managers zijn verdeeld over de invloed die zij hebben in de directiekamer en of zij serieus bij de zakelijke beslissingen worden geconsulteerd. Dit blijkt uit recent Europees onderzoek van Pure Storage.

Uit het onderzoek blijkt dat IT-managers best trots zijn op hun prestaties tijdens de afgelopen pandemie. Zo geeft bijna de helft aan dat hun inzet heeft bijgedragen aan het helpen van collega’s met hun IT-capaciteit en zelfs het verbeteren van hun carrière. Ook geeft bijna de helft van de ondervraagde IT-managers aan betere bedrijfsresultaten te hebben gerealiseerd met hun inspanningen. Slechts een klein percentage gaf aan dat de technologie hen motiveerde. In hun ogen is het gebruik van IT binnen bedrijven alleen gericht op innovatie en het realiseren van een digitale transitie.

Onvrede over erkenning

Minder duidelijk zijn de ondervraagde IT-managers of hun inzet heeft geleid tot meer invloed in de directiekamer en zo directer bij de zakelijke beslissingen worden betrokken. Iets meer dan een derde van de ondervraagden geeft aan dat zij in het afgelopen jaar geen enkele erkenning van de directie hebben gekregen voor hun inzet tijdens de pandemie. Ook iets meer dan een derde geeft aan dat hun directie niet de juiste prioriteiten stelde en IT-managers alleen maar bezig waren met het reactief oplossen van problemen. Ook ervoer bijna de helft van de IT-managers een constante druk om wel te innoveren, maar gelijktijdig ook de kosten te drukken. Vanzelfsprekend ook een bron van frustratie. De rest zag wel dat hun werk impact heeft gehad op de directie.

IT-managers willen niet alleen meer erkenning van directies, maar ook betere contacten. Dit om de zakelijke behoeften in balans te kunnen houden, maar ook om CIO’s meer wendbaarheid en flexibiliteit te geven. De meeste ondervraagde IT-managers willen hiervoor een meer directere lijn met vooral de CFO, gevolgd door de CEO en COO.

Toekomstige intenties

Het onderzoek van Pure Storage blikte ook vooruit op de toekomst, met name op zaken die IT-managers de komende tijd willen aanpakken. Zeer belangrijk vinden zij het ontwikkelen van hun eigen vaardigheden en die van de IT-teams. Daarnaast is voor hen wendbaarheid van de organisatie een belangrijk aandachtspunt en vooral het gebruik van data om betere zakelijke beslissingen te nemen. Andere belangrijke aandachtspunten zijn onder meer het mentale welbevinden van medewerkers -vooral door de druk die op IT-medewerkers vanuit de business wordt uitgeoefend- en duurzaamheid.

Meer concreet willen zij de komende 12 maanden initiatieven gaan ontplooien voor het verankeren van wendbaarheid en flexibiliteit binnen het hele bedrijf, werken op afstand als thuiswerken en hybride werken. Ook het optimaliseren van de kosten en het blijvend meewerken aan de digitale transitie van hun bedrijven staan hoog op de agenda, zo constateert de storagespecialist.