min

Tags in dit artikel

, , ,

Na gesprekken met haar juridische partners, blijkt ‘s werelds populairste zoekmachine Google een aantal wijzigingen te willen treffen inzake haar nieuwe e-maildienst Gmail. De oorspronkelijke plannen hielden in dat de gebruikers één gigabyte aan opslagruimte kregen, op voorwaarde dat er reclameadvertenties mochten geplaatst worden in de voettekst van de e-mailberichten. Dit initiatief leidde tot een beschuldiging van inbreuk op de gebruikersprivacy, aangezien Google de mails liet scannen om op die manier relevante reclameboodschappen te laten zien.

Volgens een wettekst van San Fransisco zou het voor e-maildiensten verboden zijn de mailberichten te scannen, tenzij zowel de verstuurder als de ontvanger hiervoor hun toestemming geven.

Senaatslid Liz Figueroa, die bij de zaak betrokken was, heeft nog geen details vrijgegeven over welke gevolgen dit zal hebben voor Google. Ze liet echter wel uitschijnen dat Google al heel dicht bij een oplossing is voor dit probleem. Wat dit zal zijn, is echter nog niet bekend. Privacylobbyisten maken zich zorgen over het feit dat Google gebruik maakt van een zeer sterk juridisch team om de aandacht van de Californische overheid voor zich te winnen.