2min

Tags in dit artikel

, ,

Lay-out Nebula

Eenmaal aangekomen in de interface van Zyxel Nebula, zie je dat alle mogelijkheden in tabbladen bovenaan het scherm zijn gevat. Op zich is het wat ons betreft goed dat hier is gekozen voor een relatief ‘cleane’ layout, met niet overdreven veel meteen zichtbare mogelijkheden. De nadruk ligt hier duidelijk op de verschillende categorieën producten die toegevoegd kunnen worden aan de Nebula-omgeving. Links en rechts van de ‘AP’, ‘Switch’ en ‘Gateway’ tabbladen staan de overkoepelende menu’s, ‘Site-wide’ en ‘Organization’. Visueel vinden we de Nebula-omgeving er als geheel goed uitzien, met een rustige donkerblauwe achtergrond en een duidelijk startscherm. Daar kun je meteen de nodige informatie vandaan halen over de aangesloten apparaten. Waarom er is gekozen voor de weergave van de twee algemenere menu’s aan weerszijden van de typen apparaten die gemanaged kunnen worden, is ons niet helemaal duidelijk. Het was logischer geweest als een en ander ‘van groot naar klein’ was georganiseerd, dus van site, via organisatie naar de specifieke apparatuur. De termen ‘site-wide’ en ‘organization’ zijn bekend als je de setup doorlopen hebt, dus je weet wel wat ze betekenen. Toch is het gek dat je onder ‘Organization’ niet alleen een extra organisatie binnen een bestaande site aan kunt maken, maar ook een nieuwe site. Wij verwachten dat laatste eigenlijk aan te treffen onder het kopje ‘Site-wide’. Nu lopen de twee lagen een beetje door elkaar heen.

Alle drop-down-menu’s hebben deze indeling…

Het ‘Organization’-tabblad lijkt sowieso een beetje een allegaartje te zijn. De indeling van het drop-down-menu vloekt enigszins met die van de andere tabbladen. Met uitzondering van de ‘Help’-sectie zijn deze name alle op dezelfde manier ingedeeld, in een ‘Monitor’- en een ‘Configure’-gedeelte. Onder ‘Organization’ staan opties die wat ons betreft prima onder het ene of het andere kopje kunnen vallen. Onderdelen zoals ‘Overview’, ‘Inventory’, ‘License Management’ en ‘Change log’ passen uitstekend onder ‘Monitor’, ‘Create site’, ‘Create organization’, ‘Setting’, ‘Administrator’ en ‘Cloud Authentication’ vallen onder ‘Configure’. Het is ons niet duidelijk waarom men hier niet voor heeft gekozen bij Zyxel.

…met uitzondering van ‘Organization’, waar alles door elkaar staat.

Voor de indeling van de andere tabbladen heeft Zyxel overigens ook niet gekozen voor een enorm gangbare structuur. De ‘Monitor’ en ‘Configure’ submenu’s zijn aparte uitklapmenu’s binnen het drop-down-menu. Je zou kunnen zeggen dat Zyxel heeft geprobeerd om een ‘ouderwetse’ boomstructuur in een nieuw jasje te steken. Helemaal gecharmeerd zijn we er niet van, omdat het de mogelijkheden minder overzichtelijk maakt. Onoverkomelijk is het zeker niet wat ons betreft, het is meer een kwestie van wennen. Wij konden er snel mee uit de voeten in ieder geval.